Będzie remont staszowskiego Liceum

Utworzono: środa, 04, lipiec 2018

1W dniu 2 lipca br., w staszowskim LO podpisano umowę na realizacje zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie w celu poprawy warunków sanitarno-technicznych i środowiskowych”.


 
W ramach zadania zostaną wykonane prace związane m.in. z: wymianą instalacji wodno-sanitarnej w starym segmencie budynku, wymianą przyłącza wody, przebudową sanitariatów zlokalizowanych na poziomie piwnic nowej części budynku, wykonaniem otworów nawiewnych wraz z montażem kratek wentylacyjnych w pomieszczeniu auli wykładowej w starej części budynku.
Wykonawcą zadania będzie firma INSTAL-TECH Grzybów, którą na spotkaniu reprezentował prezes Wojciech Wojdyło. Umowę ze strony Powiatu Staszowskiego podpisali starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara i główna księgowa Marta Pyrek, w zastępstwie skarbnik Jolanty Piotrowskiej. W czasie podpisania umowy obecni byli również: członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy, dyrektor staszowskiego liceum Anna Karasińska, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Magdalena Fila oraz inspektor Mariusz Fijałkowski – pracownik wydziału. Wartość prac inwestycyjnych opiewa na kwotę 115 tys. 927 zł, a zakończenie prac remontowych planowane jest na początek sierpnia br.


                        Tekst i foto: Paulina Majczak

1

Starosta staszowski Michał Skotnicki i dyr. LO Anna Karasińska przekazują podpisaną umowę prezesowi INSTAL-TECH Grzybów Wojciechowi Wojdyle.

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png