Planowano obchody 20-lecia

Utworzono: środa, 04, lipiec 2018

phoca thumb l 3W Starostwie staszowskim w dniu 3 lipca br., odbyło się spotkanie z udziałem starostów województwa świętokrzyskiego, poświęcone omówieniu spraw organizacyjnych obchodów 20-lecia województwa świętokrzyskiego, jakie zaplanowano na sobotę 21 lipca br. w Szydłowie.  Impreza poprzedzi ,,20. Międzynarodowy turniej rycerski o miecz króla Kazimierza Wielkiego”, jaki odbędzie się dzień później, tj. w niedzielę 22 lipca.

    Program sobotnich obchodów uroczystości 20-lecia województwa, przedstawił wójt gminy Szydłów, który wraz z pracownikami Urzędu Gminy Szydłów i członkami ,,Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej”, był obecny na spotkaniu. Każdy z powiatów otrzymał propozycję ekspozycji swojej oferty turystyczno-kulturowej i inwestycyjnej na stoisku promocyjnym, a także udziału w bloku estradowym. Zaplanowano 2 sceny, na których możliwa będzie prezentacja zespołów folklorystycznych, a dla muzyki poważnej przewidziano mini koncerty w kościele pw. Wszystkich Świętych.
    Korzystając z pobytu starostów, przedstawiciele ,,INFOVER” S.A. zaprezentowani własną ofertę ,,Systemu informatycznego dla radnych eSesja”, umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracami Rady za pomocą: komputera, PC, laptopa czy tabletu z dostępem do Internetu. System, oprócz przygotowania i prowadzenia obrad, umożliwia także, m.in.: elektroniczną dystrybucję materiałów na posiedzenie, zarządzanie bazą kontaktów, obsługę posiedzeń komisji stałych oraz dyskusji i głosowań, jak również komunikację wewnątrz Rady – wysyłanie wiadomości e-mail oraz SMS, publikowanie komunikatów dla Rady i eksport danych do BIP.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png