Jubileusze w OSP, w Strzelcach i w Niemścicach

Utworzono: wtorek, 03, lipiec 2018

phoca thumb l 8W dniu 30 czerwca br., jubileusz 90 – lecia powstania świętowała Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach, w gminie Oleśnica. Poczty sztandarowe wprowadził dowódca uroczystości druh Mikołaj Mazur, który zameldował o gotowości do rozpoczęcia uroczystości prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Staszowie, staroście staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu. Przybyłych na uroczystość gości przywitał wójt gminy Oleśnica Leszek Juda.

    Po odegraniu hymnu państwowego oraz wciągnięciu flagi państwowej na maszt została odprawiona msza święta, koncelebrowana przez: proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Oleśnicy ks. Marka Lejczaka oraz ks. Tomasza Kubickiego. Po zakończeniu liturgii historię 90 lat funkcjonowania OSP w Strzelcach odczytał prezes Józef Pawelec, po czym wręczono odznaczenia strażackie. Następnie starosta staszowski Michał Skotnicki podziękował organizatorom uroczystości, życząc przy tym druhom OSP Strzelce pomyślności w dalszych latach służby dla dobra lokalnej społeczności.
Jubileusz 50 lat powstania, w dniu 30 czerwca br., świętowała również Ochotnicza Straż Pożarna w Niemścicach, w gminie Staszów. Poczty sztandarowe na plac wprowadził komendant miejsko-gminny druh Grzegorz Kwietniewski, po czym odegrano hymn państwowy i wciągnięto biało-czerwoną flagę na maszt. Mszę świętą odprawili: ks. kan. Andrzej Bąk – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kurozwękach oraz ks. Witold Koba wikariusz parafii św. Barbary w Staszowie. Kapłani dokonali również poświęcenia statuetki św. Floriana. Prezes OSP w Niemścicach druh Marek Chojna podziękował przybyłym gościom za liczną obecność, po czym odczytano rys historyczny jednostki, a także wręczono odznaczenia.
    W uroczystościach udział wzięli, m.in: prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach druh Mirosław Pawlak, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Szczepanik i radna sejmiku województwa świętokrzyskiego Ewelina Bień. Władze powiatu staszowskiego reprezentowali: przewodniczący Rady Powiatu Damian Sierant, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, starosta Michał Skotnicki i wicestarosta Tomasz Fąfara. Starosta staszowski Michał Skotnicki wręczył prezesowi Markowi Chojnie okolicznościowy grawerton, a do strażaków skierował życzenia pomyślności w dalszych latach budowania strażackiej jedności i rzetelności. Po przemówieniach zaproszonych gości, prezes Marek Choina wręczył zaproszonym gościom okolicznościowe statuetki św. Floriana.  

Tekst i foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png