60-lecie z wręczeniem sztandaru

Utworzono: wtorek, 03, lipiec 2018

phoca thumb l 10Jubileusz 60. rocznicy utworzenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudkach, w gminie Szydłów, tamtejsi druhowie świętowali wspólnie z prezesem Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemarem Pawlakiem, byłym premierem rządu RP.

    W uroczystościach, oprócz druhów z Rudek oraz innych jednostek gminy Szydłów, wzięli także udział zaproszeni goście, m.in: prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach Mirosław Pawlak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik, radna Sejmiku Województwa Ewelina Bień, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki, prezes Zarządu Gminnego OSP, wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński i zastępca komendanta powiatowego PSP w Staszowie mł. bryg. Grzegorz Rajca.
    Obchody rozpoczęto od złożenia meldunku komendanta uroczystości druha Grzegorza Kwietniewskiego prezesowi Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemarowi Pawlakowi o gotowości do rozpoczęcia obchodów. Mszę świętą w intencji druhów z Rudek odprawili: proboszcz parafii w Szydłowie ks. Ryszard Piwowarczyk i proboszcz parafii w Potoku ks. Edward Szymczyk, który także wygłosił homilię. Kulminacyjnym punktem obchodów było poświęcenie i wręczenie sztandaru jednostce, ufundowanego przez społeczeństwo sołectwa Rudki, przy wsparciu finansowym prezesa Hut Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka. Sztandar jednostki został odznaczony srebrnym medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa”. Medalami uhonorowano także zasłużonych druhów. Medal złoty otrzymali: prezes Tadeusz Kałandyk i druh Ryszard Sadłocha, medale srebrne: Czesław Basa, Alicja Kłonicka i Małgorzata Krupecka-Ciupidro, a medale brązowe: Łukasz Czekaj, Michał Stachniak i Artur Jaros. Natomiast druhowie: Grzegorz Basa, Mirosław Sikora i Wojciech Wesołowski zostali wyróżnieni odznakami ,,Strażak Wzorowy”. Przemówienia i gratulacje wygłoszone przez zaproszonych gości zakończyły część oficjalną obchodów.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png