Z obrad konwentu

Utworzono: piątek, 29, czerwiec 2018

phoca thumb l 4W dniu 28 czerwca br., wójtowie i burmistrzowie powiatu staszowskiego obradowali w Szydłowie, z udziałem przedstawicieli władz samorządowych powiatu staszowskiego.

    Głównym tematem posiedzenia było omówienie dalszych wspólnych inwestycji na drogach powiatowych oraz ustalenie terminu i miejsca tegorocznych dożynek powiatu staszowskiego. Szczegółowych informacji dotyczących aktualnego stanu odbudowy i remontu dróg powiatowych, a także sposobu ich finansowania i perspektyw w tym zakresie do końca bieżącego roku udzielił dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś.
    Natomiast propozycja starosty staszowskiego Michała Skotnickiego organizacji tegorocznych dożynek powiatowych w Bogorii, w dniu 26 sierpnia br. została przyjęta z pełną akceptacją, także ze strony wójta gminy Bogoria Władysława Brudka.
    Korzystając z obrad konwentu, wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński zaprosił obecnych wójtów powiatu staszowskiego, a także starostów do udziału w obchodach 20-lecia województwa świętokrzyskiego, jakie planowane jest w sobotę 21 lipca br. przy okazji XX Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego. W związku z powyższą propozycją, na sali obrad obecni byli przedstawiciele niektórych gmin województwa świętokrzyskiego, którzy na zaproszenie wójta Jana Klamczyńskiego przyjechali do Szydłowa. Sprawy organizacyjne dotyczące obchodów 20-lecia województwa świętokrzyskiego w Szydłowie, będą omawiane w najbliższych dniach, m.in. podczas potkania starostów województwa, jakie zaplanowano we wtorek, 3 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Staszowie.

                            Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png