Obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Utworzono: piątek, 29, czerwiec 2018

phoca thumb l 1Posiedzenie odbyło się w dniu 22 czerwca br. w Starostwie staszowskim, z udziałem członków Zespołu: wicestarosty Tomasza Fąfary, powiatowego inspektora sanitarnego Bożeny Głaz, powiatowego lekarza weterynarii Zofii Słomki, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego Elżbiety Skrzypek, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Rafała Gajewicza, zastępcy komendanta powiatowego policji podkom. Jacka Rozczypały, naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Andrzeja Łukawskiego, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Mirosława Bernysia, naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie staszowskim Ryszarda Stachury i inspektora Andrzeja Sałaty. Obecni byli także przedstawiciele samorządów miejsko gminnych i gminnych oraz Nadleśnictwa Staszów i Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie.  

    Obrady rozpoczął szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wicestarosta Tomasz Fąfara, przedstawiając program posiedzenia, w którym znalazło się, m.in.: mówienie wniosków z poprzedniego posiedzenia PZZK, informacja dotycząca przygotowania służb i administracji samorządowej do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (,,Bezpieczne Wakacje”) oraz zapewnienia bezpieczeństwa na rzekach i akwenach wodnych. Zastępca komendanta powiatowego policji w Staszowie podkom. Jacek Rozczypała poinformował, że w poprzednim roku na terenie powiatu staszowskiego utonęło 5 osób. W bieżącym roku, w ramach planu zabezpieczenia sezonu turystycznego w okresie wakacji, teren ośrodków wypoczynkowych kąpielisk i tzw. dzikich kąpielisk zabezpieczony będzie ze strony policji patrolami pieszymi oraz patrolami rowerowymi. Gminy: Staszów i Połaniec przeznaczyły pieniądze na tzw. służby ponadnormatywne, co pozwoli na zwiększenie liczby patroli. Komenda Powiatowa Policji w Staszowie prowadzi także działania profilaktyczne. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Rafał Gajewicz poinformował o przeprowadzonych kontrolach obiektów wypoczynkowych pod kątem p.poż. - opinie pozytywne z wyjątkiem jednej. Dla obozu harcerskiego w Korytnicy wydana została opinia negatywna z uwagi na brak możliwości dojazdu. Podobnie jak policja, Komenda Powiatowa PSP prowadzi również działania profilaktyczne, a także jest gotowa do realizacji zadań ratowniczych z użyciem nowoczesnego sprzętu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bożena Głaz poinformowała o zgłoszeniu sześciu turnusów organizowanych w ośrodkach: Lotnik i Kurozwęki. Prowadzone są kontrole stanu ośrodków, szczególnie stołówek, bazy noclegowej i sanitariatów.

                                 
Tekst:   Ewelina Banasińska
                                    Foto: Piotr Macugowski

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png