KLEKSY podsumowały rok!

Utworzono: wtorek, 26, czerwiec 2018

phoca thumb l 11W dniu 22 czerwca br., w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie, odbyło się widowisko taneczne Zespołów Artystycznych „Kleks” podsumowujące rok pracy młodych tancerzy ze wszystkich grup tanecznych. Swoje umiejętności taneczne w 19-stu choreografiach autorstwa Małgorzaty i Jana Szmyrgałów, zaprezentowało łącznie ponad 200 artystów w wieku od 5 do 17 lat.

Licznie zgromadzoną publiczność powitała choreograf Małgorzata Szmyrgała, zapraszając na niezwykle barwne i profesjonalne widowisko. Powiat staszowski na gali reprezentowali: przewodniczący Rady Powiatu Damian Sierant i starosta staszowski Michał Skotnicki. Podobnie jak w latach ubiegłych hala sportowa PCS w Staszowie wypełniła się publicznością podziwiającą dzieci i młodzież tańcząc w ,,Kleksach”.
Po widowiskowym finale, młodych artystów nagrodzono gromkimi owacjami na stojąco. Po zakończeniu spektaklu, najstarszym grupom tanecznym ,,KLEKS” i ,,KLEKS II” wręczono imienne statuetki i repliki ,,Aplauzów”, które te grupy zdobyły w 2018 roku na licznych festiwalach tańca i turniejach tanecznych. Państwu Małgorzacie i Janowi Szmyrgałom, którzy nieprzerwanie od 1995 roku prowadzą Zespoły Taneczne ,,KLEKS”, w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Staszowskiego podziękowali: przewodniczący Rady Damian Sierant oraz starosta staszowski Michał Skotnicki. Wręczono okolicznościowy grawerton ze słowami uznania za wieloletnie zaangażowanie w edukację taneczną młodych mieszkańców ziemi staszowskiej oraz za kształtowanie i promowanie lokalnej kultury na estradach krajowych i zagranicznych.  

  Tekst i foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png