Staszowski Uniwersytet zakończył rok akademicki

Utworzono: czwartek, 21, czerwiec 2018

phoca thumb l 6Oficjalne zamknięcie roku akademickiego 2017/2018 Uniwersytetu III Wieku w Staszowie, miało miejsce w dniu 19 czerwca br., w sali balowej Hotelu ,,Lord”. W spotkaniu, oprócz słuchaczy staszowskiego Uniwersytetu, uczestniczyli zaproszeni goście, m.in.: przedstawiciele władz samorządowych oraz duchowieństwa.
Rozpoczynając spotkanie prezes Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego dr Dariusz Kubalski serdecznie podziękował wszystkim obecnym za liczne przybycie. W okolicznościowym wystąpieniu prowadząca Uniwersytet Teresa Cierlik, podsumowała spotkania, inicjatywy i wykłady, jakie odbyły się w czasie minionych 10 miesięcy. Wszyscy zaproszeni goście serdecznie gratulowali słuchaczom staszowskiego Uniwersytetu dotychczasowych osiągnięć, życząc realizacji wszelkich planów na kolejne lata. W liście gratulacyjnym, podpisanym przez starostę staszowskiego Michała Skotnickiego, wicestarostę Tomasza Fąfarę oraz przewodniczącego Rady Powiatu Damiana Sieranta, czytamy: „Doceniając niezwykle znaczący i bogaty   dorobek na rzecz edukacji, kultury ziemi staszowskiej oraz turystyki poznawczej, pragniemy podziękować osobom prowadzącym Uniwersytet i wszystkim jego Członkom za liczne inicjatywy, zaangażowanie, życzliwość i stałą obecność, w życiu naukowym i społeczno-kulturalnym naszego powiatu.  Życzymy dalszych sukcesów w tej jakże pięknej działalności”.    
Zakończenie roku akademickiego, uatrakcyjnił koncert uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej w Staszowie im. St. Moniuszki, który poprowadziła dyr. Anna Gogola.

Tekst i foto: Michał Skrętek

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png