W staszowskim PCS podsumowano sportowy projekt

Utworzono: czwartek, 21, czerwiec 2018

phoca thumb l 4W dniu 15 czerwca br. w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie, odbyło się podsumowanie projektu pn. „W centrum aktywności. Warsztaty sportowo-rekreacyjne”.
Zaproszonych gości powitała Agata Borycka ze staszowskiego PCS, która w prezentacji multimedialnej omówienia i podsumowania działań, podjętych w ramach projektu. Wśród zaproszonych gości byli, m.in.: prezes Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” Zbigniew Pniewski, wiceprezes Dominik Rożek, członek Zarządu Piotr Jankowski oraz Karolina Mazurczak – koordynator projektu z ramienia LGD „Białe Ługi”. W swoim wystąpieniu dyrektor PCS Andrzej Walczowski, podziękował uczestnikom za udział w tym przedsięwzięciu, wyrażając nadzieję na realizacje podobnych projektów w przyszłości.  Celem projektu, trwającego od 15 stycznia do 30 czerwca br., była aktywizacja społeczności lokalnej, przez zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych. W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzono 6 rodzajów bezpłatnych warsztatów: nauka pływania, fitness, aqua aerobik, tenis ziemny, „zdrowy kręgosłup” oraz warsztaty masażu. Wzięło w nich udział łącznie 92 osoby, całkowity koszt przedsięwzięcia to: 15 tys. 392 zł, z czego 12 tys. 525 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania pn. „Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, pozyskanie za pośrednictwem LGD „Białe Ługi”. Natomiast 2 tys. 867 zł to wkład własny staszowskiego PCS.      

Tekst i foto: Michał Skrętek

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png