Staszowskie PCPR wyróżnione w Warszawie

Utworzono: piątek, 18, maj 2018

phoca thumb l 4W środę 16 maja br., w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, odbyła się gala wręczenia wyróżnień „Za powierzanie dzieci w roku 2017 wyłącznie do rodzinnych form pieczy zastępczej”. Spotkanie zorganizowała Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.


Kapituła wyróżniała 4 powiaty za konsekwentne wspieranie i rozwój rodzicielstwa zastępczego oraz prawidłowe realizowanie zapisów „Ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. W tym ekskluzywnym gronie znalazły się powiaty: staszowski, koniński, leski oraz pułtuski.
Powiat staszowski, reprezentowali: starosta staszowski Michał Skotnicki, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Ogórek oraz matka zastępcza Dorota Lech – przedstawicielka rodzin zastępczych z terenu ziemi staszowskiej. Podczas kongresu słowa uznania dla wyróżnionych  skierowali:  wicemarszałek Sejmu  RP Małgorzata Kidawa–Błońska, minister w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska, oraz członek Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta głubczycki Józef Kozina.
Mówcy podkreślali, że rodzina jest jedną z najważniejszych wartości, stąd tak duża potrzeba poszukiwania jak najefektywniejszych form jej wsparcia. Skuteczność działań w tym kierunku pozwala na zagwarantowanie dziecku w rodzinnej formie pieczy zastępczej prawidłowego rozwoju. Priorytetem jest posiadanie własnej rodziny, w której dziecko ma zapewnione podmiotowe traktowanie, bezpieczeństwo, przynależność, uznanie, samorealizację, tożsamość, gdzie najważniejszy jest jego rozwój.

Tekst: dyrektor PCPR Anna Ogórek
Foto: Łukasz Garczewski

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png