LVI Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Utworzono: piątek, 11, maj 2018

W dniu 17 maja 2018 roku o godzinie 09.30

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

LVI Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr LV/18 z dnia 13 kwietnia 2018 roku.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
  a) zmiany  regulaminu  dotyczącego  niektórych  zasad  wynagradzania   nauczycieli   zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski – projekt 28/18;
  b) udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów – projekt 33/18;
  c) przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej” za rok 2017 dla Powiatu Staszowskiego – projekt 34/18;
  d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów – projekt 37/18;
  e) udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec – projekt 38/18;
  f) udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek – projekt 39/18;
  g) udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice –projekt 40/18;
  h) udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany –projekt 41/18;
  i) udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria -projekt 42/18;
  j) udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica –projekt 43/18;
  k) zwolnienia  od  obowiązku  realizacji  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  zajęć  dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie –projekt 44/18;
  l) zwolnienia  od  obowiązku  realizacji  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  zajęć  dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kardynała Stefa Wyszyńskiego w Staszowie -projekt 45/18;
  m) udzielania  pomocy  finansowej  Gminie  Raków  na  wzniesienie  pomnika  Wincentego  Witosa  na terenie miasta Kielce –projekt 46/18;
  n) zmian w budżecie na 2018 rok –projekt 47/18;
  o) udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów –projekt 48/18.
 8. Przyjęcie  sprawozdania  z  realizacji  programu  współpracy  powiatu  staszowskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
 9. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png