Z obchodów 100. rocznicy utworzenia jednostki OSP w Kurozwękach

Utworzono: poniedziałek, 07, maj 2018

phoca thumb l 4Jednostka Ochotniczych Straży Pożarnych w Kurozwękach, jest jedną z 3 jednostek ziemi staszowskiej, która liczy sobie już 100 lat. Równie tak długą historię mają zapisaną w swoich biografiach jednostki ze Staszowa i Oględowa.

    Obchody 100 – lecia jednostki kurozwęckich druhów odbyły się w sobotę, 5 maja br., z udziałem zaproszonych gości, pocztów sztandarowych jednostek miasta i gminy Staszów oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Kurozwęk i okolicznych miejscowości. Po oficjalnym otwarciu obchodów, 4 kapłanów odprawiło mszę świętą koncelebrowaną. Przewodniczył proboszcz miejscowej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Augustyna ks. kan. Andrzej Bąk, a homilię wygłosił ks. dr prałat Wiesław Taraska – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu.
    Po zakończeniu części liturgicznej uroczystości, sekretarz druhna Danuta Batóg, przedstawiła historię utworzenia i działalności jednostki, którą powołano na przełomie 1917 i 1918 roku, a jej pierwszym prezesem został ówczesny właściciel Zespołu Pałacowego w Kurozwękach Paweł Popiel.
    Podniosłą częścią obchodów było udekorowanie sztandaru jednostki ,,Złotym Znakiem Związku” przez prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach druha  Mirosława Pawlaka. Dziesięciu druhów uhonorowano także medalami ,,Za zasługi dla pożarnictwa”. Medal złoty otrzymał druh Stanisław Januszewski, medale srebrne: druh Wiesław Batóg i druh Tomasz Januszewski, a medale brązowe, druhowie: Marcin Kluszczyński, Jerzy Kozioł, Piotr Lesiak, Adam Wójcik, Andrzej Patyk, Wojciech Celiński i Igor Jamrożek.
    Uroczystości zakończono składaniem gratulacji i życzeń przez zaproszonych gości oraz defiladą pocztów sztandarowych i wozów strażackich, będących w dyspozycji jednostek OSP z terenu miasta i gminy Staszów.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png