Z uroczystości 3-Majowych

Utworzono: piątek, 04, maj 2018

phoca thumb l 32Obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, tradycyjnie rozpoczęto od mszy świętej w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego i Świętego Ducha w Wiśniowej, w którym spoczywa serce Hugona Kołłątaja. Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił proboszcz parafii ks. Krzysztof Barański.
     Centralne uroczystości, jak co roku organizowane przez władze powiatu staszowskiego oraz miasta i gminy Staszów, miały miejsce przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki na staszowskim Rynku. Okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta staszowski Michał Skotnicki, który powiedział, m.in.: ,,Szanowni Państwo. Stojąc dzisiaj na staszowskim Rynku, jesteśmy spadkobiercami wszystkich tych, którzy swą niezłomną postawą, ponad dwa wieki temu, dążyli do odzyskania przez nasz kraj niepodległości. To dzięki nim: Tadeuszowi Kościuszce, Ignacemu Potockiemu, Stanisławowi Staszicowi, czy Hugo Kołłątajowi, którego serce złożone jest w pobliskiej Wiśniowej, możemy dzisiaj nazywać się wolnymi obywatelami niepodległej Polski. Bez przeszkód realizując nasze życiowe plany, możemy uczyć się oraz mówić w języku ojczystym, czy podróżować w dowolne miejsce na świecie. Jest to szczególnie ważne dla ludzi młodych, absolwentów naszych szkół, które wychowują uczniów w atmosferze patriotyzmu, poszanowania tradycji i szacunku dla naszych, zasłużonych w walce o niepodległość, przodków. Dzisiaj żyjemy już w niepodległej Polsce. Korzystając z tego dobrodziejstwa możemy cieszyć się wolnością, także w znaczeniu ekonomicznym. Działające na terenie naszego powiatu zakłady pracy są doskonałym przykładem kreatywności i przedsiębiorczości ich właścicieli, którzy zapewniają zatrudnienie wielu mieszkańcom Staszowa i jego okolic. Dziękuję wszystkim, którzy swoją postawą dają dobry przykład ekonomicznego patriotyzmu, dziękuję delegacjom składającym dzisiaj okolicznościowe wiązanki kwiatów oraz społecznikom i regionalistom ziemi staszowskiej, którzy przez swoje działania propagują postawy patriotyczne wśród naszej młodzieży. W dniu dzisiejszym, wspominając dokonania i próby przeprowadzenia reform ustrojowych w naszym kraju sprzed 226 laty, powinniśmy także zastanowić się nad problemami dnia dzisiejszego. Przeanalizować wydarzenia i zaszłości ostatnich miesięcy, względem naszych obowiązków wobec Ojczyzny. Mimo różnych opinii dotyczących procesu demokratyzacji życia społeczno-politycznego i gospodarczego naszego kraju, należy stwierdzić, że zdołaliśmy wypracować korzystne i sprawdzone wzorce zarządzania w samorządach różnych szczebli oraz kolektywnego podejmowania decyzji, zarówno w sferze planowania, jak i samej realizacji inwestycji oraz inicjatyw społecznych”.  W staszowskich uroczystościach udział wzięli także zaproszeni goście, m.in.: poseł Anna Krupka, poseł Marek Kwitek i przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk. List od wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek odczytał prezes MPGK w Staszowie Stanisław Batóg.  Mszę świętą koncelebrowaną za ojczyznę w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Staszowie odprawił i homilię wygłosił biskup sandomierski ks. dr Krzysztof Nitkiewicz. Po zakończeniu mszy świętej uczestnicy obchodów 3-Majowych przemaszerowali na ul. Parkową gdzie zakończono uroczystości.

                                Tekst i fot: Jan Mazanka

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png