Współpracy z Mołdawią ciąg dalszy

Utworzono: piątek, 04, maj 2018

phoca thumb l 1W dniach 28 – 29 kwietnia br., roboczą wizytę w powiecie staszowskim złożył starosta powiatu Dondiuszany w Republice Mołdawii Vadim Liesnik. Dondiuszański powiat, z którym władze powiatu staszowskiego pierwszą umowę o współpracy podpisały w kwietniu 2012 roku, należy do najlepiej zarządzanych i najszybciej rozwijających się powiatów Republiki Mołdawii.

Nie dziwi więc fakt, że starosta Vadim Liesnik przyjechał do Staszowa w drodze powrotnej z Krakowa, gdzie w dniach 26 – 27 kwietnia br. uczestniczył w IV Europejskim Kongresie Samorządów, będącym platformą wymiany poglądów oraz miejscem spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

    Mołdawski gość spotkał się ze starostą staszowskim Michałem Skotnickim, wicestarostą Tomaszem Fąfarą i przewodniczącym Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji w Radzie Powiatu Staszowskiego Adamem Kowalem. Omówiono plan współpracy na rok bieżący, a w związku z poruszanymi tematami ochrony zdrowia, oświaty, zabezpieczenia przeciwpowodziowego i p-poż, złożono wizyty, m.in. w: staszowskim szpitalu, w Zespole Szkół i w Powiatowym Centrum Sportowym oraz w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Starostę Vadima Liesnika interesowały również sprawy dotyczące remontów dróg i sposobów finansowania tych inwestycji, stąd wizyta w Zarządzie Dróg Powiatowych, jak również na odnowionych odcinakach dróg. Duże wrażenie na staroście dondiuszańskim zrobiła budowa obwodnicy Staszowa, o czym w szczegółach poinformował starosta staszowski Michał Skotnicki oraz kierownik budowy Tomasz Tatar. W związku z tym, że powiat dondiuszański posiada na swoim terenie kilka obiektów turystycznych, odwiedzono także Zespoły Pałacowe w Kurozwękach i Sichowie Dużym oraz ,,Pustelnię Złotego Lasu” w Rytwianach.
 
    W minionych latach uczniowie mołdawskich szkół 3 razy uczestniczyli w plenerach malarskich organizowanych przez Starostwo staszowskie, a Młodzieżowa Orkiestra z Dondiuszanów uświetniła swoimi koncertami, w sierpniu 2016 roku, Dożynki Powiatu Staszowskiego i szydłowskie Święto Śliwki. Dwa miesiące wcześniej 45-osobowa delegacja samorządowców i przedsiębiorców ziemi staszowskiej złożyła wizytę w Dondiusznach, odwiedzając m.in. miejsce śmierci hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego, który poległ na ziemi dondiuszańskiej 7 października 1620 roku, wycofując się spod Cecory. W tym miejscu stoi jego pomnik - obelisk, ufundowany przez żonę hetmana, odnowiony w 2003 roku przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, a poświęcony przez prymasa ks. kard. Józefa Glempa.

                            Tekst i foto: Jan Mazanka
                            Foto: Jan Mazanka i Michał Skrętek

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png