„Szkoła i Pracodawca - razem do sukcesu” V Dni Techniki w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Praktycznego

Utworzono: piątek, 27, kwiecień 2018

2Dni  Techniki to ważna inicjatywa Zespołu Szkół im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie ciesząca się od lat dużym zainteresowaniem w środowisku. Tegoroczna -  już piąta edycja przedsięwzięcia odbyła się w dniach 23-24 kwietnia i  przebiegała pod hasłem: „Szkoła i Pracodawca – razem  do sukcesu”. Podobnie jak w ubiegłym roku w organizację czynnie włączyła się Staszowska Izba Gospodarcza. O celach tego wydarzenia mówił szczegółowo nauczyciel Andrzej Poniewierski, który w imieniu organizatorów dokonał uroczystego rozpoczęcia V Dni Techniki i powitał przybyłych gości: przedstawicieli władz oświatowych reprezentowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza  Mądzika, dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Świętokrzyskiego Kuratorium - Zdzisława Wojciechowskiego i Naczelnika  Wydziału Edukacji,  Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Staszowie - Tadeusza Kardynała  i władz samorządowych reprezentowanych przez starostę staszowskiego - Michała Skotnickiego,  burmistrza Miasta i Gminy Staszów Leszka Kopcia wraz ze swoim zastępcą – Ewą Kondek i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie – Benedykta Kozieła.

Nauczyciel Andrzej Poniewierski szczególnie ciepło powitał też  współpracujących przedsiębiorców z prezesem Staszowskiej Izby Gospodarczej  panem Wojciechem Skowronem na czele oraz przedstawicieli środowisk naukowych, którzy zechcieli zaangażować się w omówienie osiągnięć naukowych i ich zastosowania w przemyśle i gospodarce. Świętokrzyski kurator oświaty - Kazimierz Mądzik podkreślił rangę Dni Techniki jako ważnego wydarzenia wpisującego się w politykę oświatową państwa. Przemawiający kolejno goście Starosta Staszowski, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów i Prezes  Progress Eco w swoich wystąpieniach zwracali szczególną uwagę, jak istotne jest współdziałanie i zaangażowanie szkół i pracodawców w rozwój gospodarczy lokalnego środowiska. Bardzo ważnym elementem V  Dni Techniki było podpisanie listu intencyjnego w sprawie klasy patronackiej w zawodzie ślusarz we współpracy z Progress Eco. Strony wyraziły chęć współpracy polegającej na wspólnym podejmowaniu inicjatyw z zakresu działalności edukacyjnej, doradczej, promocyjnej, organizowaniu oraz realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój szkolnictwa zawodowego, ponadto propagowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w systemie kształcenia zawodowego. Porozumienie to w imieniu Progress Eco podpisał prezes Marian Bąk, natomiast  w imieniu szkoły – dyrektor Izydor Grabowski, a  Centrum Kształcenia Praktycznego reprezentował dyrektor Jerzy Jabczuga.  Ślusarz jest nowym zawodem oferowanym od 2018 roku w Branżowej Szkole  I Stopnia w Zespole Szkół. Kształcący się na tym kierunku uczniowie będą mieli dodatkowo możliwość zdobycia uprawnień spawacza. Szeroką ofertę edukacyjną Zespołu Szkół na rok szkolny 2018/2019 wzbogaci również kolejny nowy zawód - monter stolarki budowlanej, w kształceniu którego uczniów i nauczycieli wspomagać będą lokalni przedsiębiorcy z tej branży, jak również obecne na Dniach Techniki znane i cenione na międzynarodowym rynku Aluprof czy Soudal. Największym zainteresowaniem gości i uczniów cieszyły się różnorodne stoiska przygotowane przez wystawców. Zwiedzający mogli obejrzeć m.in.  nowoczesne rozwiązania ekologiczne i  energetyczne  dzięki zaprezentowanym pojazdom elektrycznym firmy Romet Argus z Dębicy czy nowoczesnym rowerom wystawianym przez staszowskiego przedstawiciela handlowego tejże firmy. Ciekawość wzbudziły też ekologiczne kotły c. o.  5 klasy przygotowane przez firmę Sas z Buska Zdroju czy Semrau ze Staszowa i instalacje fotowoltaiczne prezentowane przez przedstawicieli EkoEnergia z Kielc. Licznych widzów przyciągnął  pokaz    plazmowego wycinania  rozmaitych kształtów w metaluw wykonaniu absolwenta Staszicówki, będącego obecnie właścicielem  firmy Elmach  z Iwanisk. Męska część zwiedzających z dużym zainteresowaniem oglądała też ciągniki rolnicze firmy Zetor prezentowane przez przedstawicieli firmy AR Chmielewscy, czy elektronarzędzia oferowane przez pracowników Rothenbergera. Goście chętnie zatrzymywali się przy stanowisku, na którym pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr hab. Monika Marzec i dr Witold Zawadzki prezentowali właściwości i zastosowania ciekłych kryształów. Niemałą sensację wzbudził  gokart prezentowany przez Adriana Belusiaka i jego syna Franciszka posiadającego licencję kartingową i  biorącego udział w  wyścigach na torach  w kraju i za granicą. Tradycyjnie na Dniach Techniki nie mogło zabraknąć firmy Astor dostarczającej  nowoczesne technologie z zakresu systemów IT dla przemysłu, automatyki przemysłowej i robotyki. Ponadto z przygotowanej przez Biuro Projektowe z Wykonawstwem Zygmunta Drzymalskiego prezentacji uczniowie mogli poznać tajniki kosztorysowania, projektowania nowych budynków oraz adaptacji gotowych obiektów budowlanych. Przedsiębiorcy ci, nie tylko zaprezentowali swoje wyroby, ale także zachęcali do możliwości podjęcia praktyki i pracy w swoich zakładach. Dużą atrakcją V Dni Techniki było pokazowe szycie obuwia dziecięcego prezentowane przez nowego pracodawcę na staszowskim rynku – firmę Murena. Odwiedzający chętnie też zatrzymywali się przy stoisku z wyrobami Huty Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka i podziwiali ciekawe kształty i oryginalne wazony wystawione przez pracowników firmy, która od ubiegłego roku szkolnego kształci uczniów w zawodzie operator urządzeń przemysłu szklarskiego. Wszyscy przybyli goście i uczniowie mogli porozmawiać z każdym z wystawców, czy dopytać o szczegóły prezentowanych nowinek technicznych. Podobnie jak w ubiegłym roku pokazom towarzyszyły wykłady prowadzone przez pracowników naukowych zaprzyjaźnionych uczelni wyższych i ekspertów z przedsiębiorstw. Prof. Grzegorz Świt z Politechniki Świętokrzyskiej opowiadał uczniom technikum budownictwa o zastosowaniu georadaru do diagnostyki konstrukcji budowlanych. Dr Witold Zawadzki z Zakładu Fizyki  Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił ciekawostki fizyczne, odwołując się do sagi  „Gwiezdnych wojen”. Natomiast koordynator ds. edukacji w firmie Astor Łukasz Mąka wyjaśniał uczniom technikum wyzwania, z którymi boryka się współczesny inżynier automatyk robotyk wobec przemysłu. Wszystkie wykłady spotkały się z bardzo pozytywnym oddźwiękiem ze strony słuchaczy i skłoniły ich do przemyślenia różnych kwestii. Dwudniowe spotkanie z nowinkami technicznymi to doskonały sposób na zaprezentowanie oferty edukacyjnej przygotowanej przez Zespół Szkół i Centrum Kształcenia Praktycznego. Odwiedzający nasze placówki oświatowe gimnazjaliści mogli posłuchać o specyfice nauki w każdej klasie i każdym typie szkoły, obejrzeć pracownie i pomoce dydaktyczne do zajęć teoretycznych i praktycznych, czy  porozmawiać z nauczycielami i uczniami. Niezdecydowani mogli liczyć także na rozmowę z Powiatowym Doradcą Zawodowym, czy zasięgnąć opinii pań z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Kielc.  Stojący przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, mogli praktycznie sprawdzić, jak funkcjonuje system informatyczny do naboru, za pomocą którego będą już wkrótce wypełniać wnioski i składać dokumenty do szkół. Do tego celu przygotowane było specjalne stanowisko demonstracyjne. Wielu przybyłych gimnazjalistów skorzystało z tej propozycji.
Na spacerujących po szkole czekała też przygotowana przez Jana Żukowskiego z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości wystawa, która spotyka się z dużym zainteresowaniem i uznaniem nauczycieli,  uczniów i gości. V Dni Techniki przeszły już do historii, ale wszyscy zgodnie zaliczają je do udanych. Wystawy  prezentujące  różne dziedziny przemysłu spotkały się z dużym zainteresowaniem licznie przybyłych gości i uczniów naszej szkoły  oraz  wszystkich okolicznych gimnazjów - nie tylko z powiatu staszowskiego, ale też buskiego czy opatowskiego. Przyświecająca tegorocznej edycji idea: „Szkoła i Pracodawca – razem do sukcesu” w pełni została zrealizowana. Zaproszeni do współpracy partnerzy przedsięwzięcia wykazali, jak ważna jest współpraca szkoły i przedsiębiorcy w osiąganiu sukcesów naukowych i zawodowych.

 

Tekst: Anna Banaś
Foto: Kamil Strzępek, Kamil Wójcik, Janusz Sierpniak

 

 

 

 

 

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png