O roli powiatu w integracji środowisk lokalnych

Utworzono: środa, 25, kwiecień 2018

2Spotkanie słuchaczy Uniwersytetu III Wieku ze Staszowa z wicestarostą staszowskim Tomaszem Fąfarą obyło się 24 kwietnia br., w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie. Przybyłych na spotkanie słuchaczy i sympatyków uniwersytetu przywitała dyrektor staszowskiego liceum Anna Karasińska, przy okazji zapraszając wszystkich obecnych na zjazd absolwentów liceum, który odbędzie się w październiku br., w związku z obchodami 100 – lecia powstania szkoły.  Opiekun uniwersytetu Teresa Cierlik po omówieniu spraw bieżących, zaprosiła słuchaczy do wysłuchania i obejrzenia prezentacji przygotowanej w Starostwie staszowskim.

Wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara zaprezentował słuchaczom uniwersytetu referat pt. „Rola powiatu w integracji środowisk lokalnych”. W swoim wystąpieniu przedstawił najważniejsze zadania realizowane przez samorząd powiatowy, które mają na celu szeroko rozumianą integrację różnych środowisk. Podkreślił, że są to działania oparte na inwestowaniu w poprawę jakości życia i bezpieczeństwa: infrastrukturę drogową, medyczną, poprawę warunków i jakości edukacji, współdziałanie z samorządami gminnymi, strażami, policją, wspieranie OSP. Omówił również szereg działań miękkich: wspieranie inicjatyw społecznych w sferze kultury, sportu, pomocy osobom niepełnosprawnym i wykluczonym, współpracy zagranicznej oraz promocji postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość prowadzenia dyskusji oraz zadawania pytań dotyczących zaprezentowanych treści. Podkreślając rolę samorządowców i społeczników w kształtowaniu samorządności powiatowej, o zabranie głosu poproszono obecnego na spotkaniu Czesława Pargiełę, starostę powiatu w latach 1999 – 2006, który podsumował dorobek swoich następców oraz podziękował w imieniu słuchaczy uniwersytetu za wieloletnie wsparcie inicjatyw „najmłodszych studentów” powiatu staszowskiego. Spotkanie zakończyła opiekun uniwersytetu Teresy Cierlik, zapraszając słuchaczy Uniwersytetu na czerwcową wycieczkę do Lwowa i okolic, organizowaną we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Staszowie.  Spotkaniu towarzyszyła wystawa „Ojcowie Niepodległości”, nawiązująca do dwóch rocznic: 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100 – lecia powstania Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie.

 

Tekst i foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png