Dwie promesy dla Powiatu Staszowskiego

Utworzono: czwartek, 19, kwiecień 2018

1W dniu 18 kwietnia br. Powiat Staszowski otrzymał 2 promesy na realizację 3 zadań, w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

    Promesa 1 - na remont pierwszego odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Witowice - Kol. Pęcławska – Łukawica, o długości 1,5 km na terenie miasta i gminy Staszów. Wysokość promesy to 251 tys. zł, szacunkowa wartość zadania - 340 tys. zł, udział własny powiatu staszowskiego - 44,5 tys. zł, udział gminy Staszów - 44,5 tys. zł.


    Promesa 2 – na remont drugiego odcinka drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Witowice - Kol. Pęcławska – Łukawica, o długości 0,37 km oraz na remont trzeciego odcinka tej samej drogi o długości 1,6 km. Obydwa odcinki położone są na terenie gminy Bogoria. Wysokość promesy wynosi 417 tys. zł, szacunkowa łączna wartość obydwu zadań  drugiej promesy wynosi 560 tys. zł, udział powiatu staszowskiego  - 71, 5 tys. zł, udział gminy Bogoria – 71,5 tys. zł.  
    Wysokość dofinansowania remontu ww. 3 odcinków, o łącznej długości 3,47 km, wynosi 668 tys. zł. co stanowi to 75% szacunkowej wartości realizacji zadań. Pozostałe 25% środków własnych w łącznej kwocie 232 tys. zł, pochodzić będzie z budżetu powiatu staszowskiego - 116 tys. zł, tj. 50% środków własnych oraz z budżetu miasta i gminy Staszów – 44,5 tys. zł i z budżetu gminy Bogoria 71,5 tys. zł. Ogłoszenie przetargu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie na realizację ww. inwestycji planowane jest w połowie trzeciej dekady kwietnia br., a podpisanie umów na realizację zadań na przełomie maja i czerwca br.

                                Tekst: Jan Mazanka
                                Foto: arch. MSWiA

1

Promesy na odbudowę dróg powiatu staszowskiego odebrał wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara.

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png