Zmiany na budowie obwodnicy Staszowa

Utworzono: czwartek, 19, kwiecień 2018

phoca thumb l 4Słoneczna pogoda ostatnich dni sprzyja realizacji kolejnych etapów budowy. Aktualnie, w dniu 18 kwietnia br. prowadzono prace związane z: budową studzienek odwodnienia ronda nr 2 przy ul. Krakowskiej, formowaniem skarp przy wykopie we wzniesieniu na odcinku II przy ul. Oględowskiej, stabilizacją gruntu cementem na odcinku IIa od ul. Oględowskiej w kierunku rzeki Czarnej, zbrojeniem filarów nr 4 i 5 obiektu mostowego, układaniem koryt cementowych oraz humusowaniem skarp rowów na odcinku IV od rzeki Czarnej w kierunku drogi wojewódzkiej 764 Staszów – Raków.

Ponadto wykonano korytowanie i przygotowanie do stabilizacji cementem rond: nr 2 przy ul. Krakowskiej, nr 3 przy ul. Oględowskiej i nr 4 w Radzikowie przy DW 764. W części ronda te zostały już utwardzone kruszywem.
    Zgodnie z informacją udzieloną przez kierownika budowy Tomasza Tatara, w zasadzie na całej długości obwodnicy drogi serwisowe są gotowe do rozpoczęcia procesu ich stabilizacji. W najbliższych dniach, na utwardzonym odcinku etapu I od bazy PKS w kierunku ul. Oględowskiej oraz na odcinku etapu IIa od ul. Oględowskiej do mostu na rzece Czarnej, po zakończeniu jego stabilizacji cementem i kruszywem, zostanie położona pierwsza warstwa masy bitumicznej.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png