Dziedzictwo regionu skarbnicą pamięci

Utworzono: piątek, 13, kwiecień 2018

phoca thumb l 211 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii oraz w Publicznej Szkole Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Bogorii,  odbyła się konferencja w ramach sieci regionalizmu, pod nazwą: „Dziedzictwo regionu skarbnicą pamięci”. Organizatorami tego przedsięwzięcia były następujące jednostki: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie, Starostwo staszowskie, Gmina Bogoria, Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii, Publiczne Przedszkole oraz Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii. Patronat honorowy nad konferencją objęli: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik. Patronat medialny pełnili: TVP Kielce, Radio Kielce i Echo Dnia, a partnerem było Wydawnictwo Nowa Era.
    Głównym celem konferencji było rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego, rozbudzenie postaw patriotycznych, miłości do „Małej Ojczyzny”. Uczestnicy mogli posłuchać wystąpienia wicestarosty staszowskiego Tomasza Fąfary, który w swoim wystąpieniu pt. „Rola powiatu w integracji środowisk lokalnych” nawiązał do tegorocznych obchodów 20-lecia istnienia samorządu. Konwencję spotkania poszerzył wykład dr. Cezarego Jastrzębskiego z Instytutu Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o znaczącym tytule „Historia regionu w kształtowaniu postaw i wychowaniu do wartości”. Dzięki uprzejmości kierownik Publicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach - Filia w Staszowie Monice Stemplewskiej, goście mogli obejrzeć wystawę publikacji regionalnych. Artyzm konferencji podkreślili mali artyści z Przedszkola Publicznego w Bogorii oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Bogorii, którzy swymi programami: „Małym serduszkiem kocham Cię Polsko” oraz „Jest takie miejsce, taki kraj... ”, zaskarbili sympatię widowni i podziw wszystkich obecnych.
Uczestnikom konferencji zaproponowano warsztaty w czterech zakresach tematycznych: „Pomóż dziecku rozwinąć skrzydła” – doradztwo zawodowe w kontekście procesu edukacyjnego”, w tematykę, którego wprowadziła nas Małgorzata Stachura, „Lekcja odwrócona, WebQuest, jako przykład wykorzystania zasobów Internetu”, poprowadzony przez dr Ewę Urbańską, „Technologie Informacyjno – Komunikacyjne w nauczaniu”, przeprowadzony przez Jacka Kulasę. Dyrektorzy mogli uczestniczyć w zajęciach pod kierunkiem Krystyny Hapek w temacie: „Rola dyrektora we wdrażaniu działań innowacyjnych w szkole”. Wszystkie warsztaty swoją treścią i programem wpisują się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018. Zaproponowano również „Warsztaty szachowe – gimnastyka dla umysłu” dla uczniów, przeprowadziła je Anna Kot z Szachowego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego LUKKS w Kielcach. Z inicjatywą zorganizowania warsztatu dla uczniów wyszły: Bogumiła Czerwiec i Anna Łabęcka z Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego LUKKS Koło w Staszowie.
Naszej konferencji towarzyszyły konkursy: plastyczny – „Perły powiatu staszowskiego” skierowany do przedszkolaków i uczniów klas I – III szkoły podstawowej, jego laureatami zostali: I miejsce ex aequo:  Magdalena Kosiarska PSP w Bogorii, Nikodem Kuklewski ZSP w Strzegomiu, II miejsce ex aequo: Nikola Paluch PWD Świetlica „Jutrzenka” filia w Staszowie, Karol Lech PSP w Niedźwiedziu, III miejsce ex aequo: Wiktoria Tokarska ZPO w Szczeglicach, opiekun: Beata Wrzosek, Wioletta Pruś PSP Jurkowice. Konkurs fotograficzny  – „W obiektywie młodego badacza” adresowany do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, wśród laureatów znaleźli się:  I miejsce ex aequo: Urszula Wójtowicz SP Połaniec, Marta Wiśniewska PSP Bogoria, II miejsce ex aequo: Małgorzata Kowalska PWD Świetlica „Jutrzenka” filia w Staszowie, Zuzanna Bednarczyk PSP nr 3 w Staszowie, Karolina Foryś PSP Bogoria, III miejsce ex aequo: Kamila Jurkowska SP Połaniec, Natalia Mysłek PSP Suchowola, Alicja Gąsiorek PSP Jurkowice. Konkurs wiedzy dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: „Nasze gniazdo Staszów”. Jego laureatami zostali:  I miejsce ex aequo: Mikołaj Wilk, Emanuel Pabis, Arkadiusz Wolski z Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu, II miejsce ex aequo: Dominika Cira, Alicja Maj, Jakub Kasiński z Publicznej Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Bogorii, III miejsce ex aequo: Gabriela Terech, Izabela Kręcisz, Kamil Bielecki.
Każdy z konkursów cieszył się ogromną  popularnością, o czym świadczy liczba uczestników, przesłanych prac i albumów. Wszystkich, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił wyróżniono i hojnie nagrodzono. Fundatorami nagród byli: starosta staszowski Michał Skotnicki, wójt gminy Bogoria Władysław Brudek oraz dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie Wioletta Hatak. Dziękujemy uczniom za piękne prace, wspaniałe albumy, przygotowanie do konkursu wiedzy, ale także nauczycielom – szkolnym koordynatorom konkursów, za pełnienie merytorycznej opieki. Słowa wdzięczności kierujemy także wobec rodziców, którzy gościli na naszej konferencji.
Szanowni Państwo jesteśmy przekonani, iż cel konferencji, którym była próba ukazania różnych płaszczyzn interpretacyjnych oraz możliwości badawczych w odniesieniu do historii regionalnej, został w pełni zrealizowany.

Tekst: Paulina Mielnik i Agata Janowska
Foto: Michał Skrętek

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png