Staszowskie Liceum ma już 100 lat

Utworzono: poniedziałek, 09, kwiecień 2018

phoca thumb l 2„100 lat Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie w świetle setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości’ – pod takim tytułem, w dniu 7 kwietnia br., odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez staszowskie LO i Starostwo Powiatowe w Staszowie. Otwarcia konferencji dokonali: dyrektor liceum Anna Karsińska oraz starosta staszowski Michał Skotnicki, którzy na wstępie powitali przybyłych gości: prelegentów z wyższych uczelni: Kielc, Krakowa i Warszawy, władze samorządowe, nauczycieli, absolwentów liceum oraz uczniów.


W programie naukowego spotkania znalazły się wykłady:
- „Spory o polskie drogi do Niepodległości”, wygłoszony przez prof. dr. hab. Wiesława Cabana, z UJK w Kielcach,
- „Drogi Polaków do nowoczesności XIX i XX w.” – wygłoszony przez prof. dr. hab. Jerzego Szczepańskiego z UJK w Kielcach,
- „Liceum krzemienieckie w odrodzonej Polsce” – wygłoszony przez prof. dr hab. Ewę Danowską z Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie,
-„Prawo do wolności religijnej w II Rzeczypospolitej” – wygłoszony przez ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Warchałowskiego, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie,
-  „Wincenty Witos jako współtwórca polskiej państwowości” – wygłoszony przez starostę staszowskiego Michała Skotnickiego,
- „Mapa administracyjna Polski po odzyskaniu Niepodległości” – wygłoszony przez burmistrza miasta i gminy Staszów Leszka Kopcia,
-„Dzieje Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie w latach 1918-2018” – wygłoszony przez dyr. LO Annę Karasińską.
    Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego: Ewelina Bień i Izydor Grabowski, wręczyli dyrektor Annie Karasińskiej list gratulacyjny od marszałka województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, z okazji 100. rocznicy istnienia Liceum. Konferencji towarzyszyły patriotyczne wystawy staszowskiego malarza artysty Józefa Juszczyka oraz plansze historyczne przedstawiające „Ojców Niepodległej”: marszałka Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa i Jana Ignacego Paderewskiego.

                                Tekst i foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png