Z obrad 53. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: piątek, 26, styczeń 2018

2W dniu 26 stycznia br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbyła się 53. sesja Rady Powiatu. Otworzył ją i prowadził przewodniczący Damian Sierant, który po stwierdzenie quorum, przedstawił porządek obrad.

Znajdujące się w jego ramach projekty uchwał dotyczyły: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok, delegowania radnych Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, na kadencję 2018-2020, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2018-2027 oraz zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.W nowym składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, znaleźli się radni: Grzegorz Rajca oraz Jerzy Chudy. Po wyczerpaniu porządku obrad sesji przewodniczący Damian Sierant zamknął obrady.    

                                                                                                                                  Tekst i foto: Michał Skrętek

 

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png