Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Utworzono: piątek, 19, styczeń 2018

W dniu 18 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Staszowie odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. W spotkaniu uczestniczyli starosta staszowski Michał Skotnicki, członkowie Rady reprezentujący pracodawców, związki zawodowe, samorządy gminne oraz organizacje rolnicze a także pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie.

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca Powiatowej Rady Rynku Pracy Anna Grajko, wójt gminy Łubnice. Program spotkania obejmował sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie w 2017 roku oraz opiniowanie kierunków wydatkowania środków Funduszu Pracy w 2018 roku, opiniowanie zasad organizowania i finansowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2018 roku, opiniowanie planu tak zwanych wydatków fakultatywnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy w 2018 roku oraz opiniowanie planu szkoleń zawodowych na 2018 rok.
W sprawach różnych przewidziano między innymi prezentację publikacji podsumowującej przeprowadzone badania Potencjał kadrowy rynku pracy w powiecie staszowskim.
Poszczególne tematy prezentował i omawiał Benedykt Kozieł dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie. Na koniec 2017 roku w powiecie staszowskim zarejestrowanych było 2339 osób bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosiła 7,5%. W okresie minionego roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 551 osób, a stopa bezrobocia o 1,6%. Na promocję zatrudnienia Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie w 2017 roku wydatkował ponad 12,2 mln złotych. Największe wydatki związane były z organizowanymi stażami, refundacją wynagrodzeń osób do 30 roku życia, pracami interwencyjnymi, refundacją kosztów wyposażenia tworzonych przez pracodawców stanowisk pracy oraz wspieraniem podejmowanej przez osoby bezrobotne działalności gospodarczej. Łącznie w 2017 roku finansowano udział w różnych formach wsparcia 1684 osób, z których 1312 osób rozpoczęło udział w tych formach w 2017 roku.

info. Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie

 2018 01 19 rada zatrudnienia PUP

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca Powiatowej Rady Rynku Pracy Anna Grajko wspólnie ze starostą staszowskim Michałem Skotnickim.

2018 01 19 rada zatrudnienia PUP 2

Poszczególne tematy prezentował i omawiał Benedykt Kozieł dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie.

 

 

 

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png