LIII Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: czwartek, 18, styczeń 2018

W dniu 26 stycznia 2018 roku o godzinie 09.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

LIII Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Porządek obrad sesji.
4.    Przyjęcie Protokołu Nr LII/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wnioski i oświadczenia radnych.
7.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
a)    przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok - projekt 2/18;
b)    delegowania radnych Rady Powiatu w Staszowie do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2018-2020r. – projekt 4/18;
c)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2018 – 2027 – projekt 5/18;
d)    zmian w budżecie na 2018 rok – projekt 6/18.
8.    Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
9.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png