Kolejny krok ku samodzielności

Utworzono: czwartek, 11, styczeń 2018

    phoca thumb l 6W dniach 11 i 18 grudnia 2017 r. w mieszkaniu treningowym w Sichowie Dużym w dwóch podzielonych grupach odbyły się spotkania podsumowujące efekty prowadzonych treningów mieszkaniowych w 2017r., realizowanych w ramach projektu pn. „Dobry start – lepsza przyszłość”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

belka
Podczas spotkania uczestnicy wspólnie z opiekunami projektu przygotowali potrawy wigilijne, wspólnie udekorowali mieszkanie ozdobami świątecznymi wykonanymi własnoręcznie przez osoby niepełnosprawne podczas treningu spędzania czasu wolnego.

     W trakcie tych spotkań osoby niepełnosprawne poznawały zwyczaje i tradycje Świąt Bożego Narodzenia, nabywały umiejętności kontaktów społecznych, samoobsługi i samodzielności, podkreślały, że treningi w mieszkaniu są dla nich bardzo ważne ponieważ w warunkach domowych uczą się samodzielności. Dzięki temu z optymizmem patrzą w przyszłość. Do tej pory najbliżsi w swoich domach we wszystkim ich wyręczali, a teraz mogą samodzielnie podejmować decyzje, samodzielnie wykonywać zwykłe podstawowe czynności domowe. Dzięki temu mogą przygotować się do prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, by w przyszłości normalnie funkcjonować i móc godnie i niezależnie mieszkać.
W spotkaniach uczestniczyli również zaproszeni goście m.in. Michał Skotnicki – Starosta Staszowski, Tomasz Fąfara - Wicestarosta Staszowski, Anna Ogórek Dyrektor PCPR, Joanna Mazur koordynator projektu oraz trenerzy i rodzice uczestników projektu.
Kadra monitorująca zatrudniona do realizacji projektu, podczas spotkań mogła zauważyć jak bardzo zmienili się uczestnicy projektu, docenione zostały ich efekty oraz zaangażowanie. Przygotowanie potraw wigilijnych, nakrycie do stołu i podjęcie zaproszonych gości, to był ich pierwszy egzamin z samodzielności. Z opinii trenerów wynika, iż niektórzy uczestnicy nauczyli się również panować nad negatywnymi emocjami, które do tej pory często u nich występowały. Osoby te wypracowały również zachowania grupowej odpowiedzialności, nabyli umiejętności społeczne.
    Czas spędzony na spotkaniach podsumowujących efekty treningu upłynął w miłej, serdecznej atmosferze przy śpiewaniu kolęd, wspólnym ubieraniu choinki i łamaniu opłatkiem. Dało się zauważyć, że pobyt na treningach w mieszkaniu daje uczestnikom powód do dumy i satysfakcji.
Poinformowano również o stosowaniu zasady równości szans, niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.    

Tekst i foto: PCPR w Staszowie

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png