Nowy ambulans dla staszowskiego szpitala

Utworzono: piątek, 05, styczeń 2018

phoca thumb l 2W dniu 4 stycznia br. staszowski szpital otrzymał nowy ambulans typu C, który usprawni realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym 26/03, obejmującym swoim działaniem powiaty: staszowski, kazimierski, buski, pińczowski, jędrzejowski i włoszczowski. Koszt zakupu ambulansu wynosi 529 tys. 821 zł, z czego 450 tys. zł, tj. 85%, pochodzi z budżetu państwa, przekazane w formie dotacji celowej. Umowę w tej sprawie, z wojewodą świętokrzyskim Agatą Wojtyszek, w roku ubiegłym, podpisali: starosta Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara i skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska.


    Witając gości, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie Paweł Wojtasik, podkreślił znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów wymiany wyeksploatowanych ambulansów. Wśród obecnych na przekazaniu karetki byli, m.in. przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant i starosta staszowski Michał Skotnicki, którzy dziękując za otrzymaną dotację na zakup ambulansu, przypomnieli wieloletnie działania Rady i Zarządu Powiatu w Staszowie, w tworzeniu jak najlepszych warunków pracy staszowskiego szpitala i realizację corocznych inwestycji, często finansowanych z budżetu powiatu.
    Nowy ambulans pozwoli zastąpić wysłużoną już karetkę pogotowia z przebiegiem ponad 500 tys. km. Na ręce dyrektora szpitala Pawła Wojtasika i kierownika Działu Ratownictwa Medycznego dr. Artura Fijałkowskiego, reprezentujący producenta ambulansu prezes MAN Truck & Bus Polska Piotr Stański, przekazał symboliczny klucz z prośbą o zgłaszanie wszelkich uwag, jakie wynikną podczas eksploatacji pojazdu. Personel Działu Ratownictwa Medycznego otrzymał również modułowe kamizelki taktyczne zasponsorowane przez MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. Przekazany ambulans, to pierwsza karetka w całości wyprodukowana w Polsce na bazie zabudowy samochodu marki MAN. Została wyposażona w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt min.: defibrylator, przenośne urządzenie przeznaczone do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, plecaki ratownicze, torby medyczne oraz krzesełko transportowe-płozowe.  

    
                                    Tekst: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png