Z obrad Komisji Bezpieczeństwa

Utworzono: piątek, 22, grudzień 2017

phoca thumb l 3W dniu 20 grudnia br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbyło się połączone posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Obrady otworzył i prowadził przewodniczący, wicestarosta Tomasz Fąfara.

Podczas spotkania omówiono następujące zagadnienia: stopień przygotowania służ powiatowych do zbliżającego się okresu świąteczno-noworocznego, czego dokonali: komendant powiatowy policji w Staszowie insp. Leszek Dębowski oraz zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie mł. bryg. Grzegorz Rajca. Następnie głos zabrał dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Henryk Kobryn, który omówił obecny stan przejezdności dróg powiatu staszowskiego w związku z rozpoczynającym się okresem zimowym. Natomiast o zabezpieczeniu opieki medycznej dla pacjentów staszowskiego szpitala, a także o zagrożeniu sanitarno-epidemiologicznym, mówili: dyrektor staszowskiego szpitala Paweł Wojtasik oraz powiatowy lekarz weterynarii Zofia Słomka. Kończąc zebranie, prowadzący je wicestarosta Tomasz Fąfara podziękował za dobrą, całoroczną współpracę, wszystkim uczestnikom spotkania.

Tekst i foto: Michał Skrętek

 

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png