Budowa obwodnicy Staszowa, stan prac na 18 grudnia br.

Utworzono: wtorek, 19, grudzień 2017

phoca thumb l 21W ostatnich dniach, kontynuowano 13-metrowy wykop we wzniesieniu przy ul. Oględowskiej. Jak tylko pogada nie przeszkodzi, do Świąt Bożego Narodzenia możliwe jest uzyskanie prześwitu, od ul. Oględowskiej do góry, po torze przyszłej obwodnicy. Do tej pory wykopano i wywieziono około 70 tys. m3 ziemi i kamienia, tj. blisko połowę planowanej wielkości. Urobek przewożony jest na drugą stronę drogi wojewódzkiej Staszów – Chmielnik i wykorzystywany do formowania nasypu dojazdu do obiektu mostowego, na którym od piątku 15 grudnia, trwa budowa drogi technologicznej, niezbędnej dla dojazdu ciężkich maszyn, jakie będą użyte przy budowie mostu na rzece Czarnej. W piątek, 15 grudnia, dowieziono metalowe ściany, konieczne przy wylewaniu fundamentów pod konstrukcję podpór obiektu mostowego.     
    Na odcinku Etapu IV o długości 1 km, od drogi wojewódzkiej Staszów – Raków w kierunku rzeki, położono warstwę wiążącą asfaltu. Trzecia, ostatnia warstwa ,,ścieralna”, zostanie położona na wiosnę przyszłego roku. Aktualnie na tym odcinku trwa kopanie rowów i profilowanie skarp.
    Na odcinku Etapu II, od strony bazy PKS w kierunku ul. Oględowskiej, na dł. 800 m, na całej szerokości przyszłej jezdni wykonano warstwę podbudowy, natomiast na pozostałej części, w kierunku wykopu przy ul. Oględowskiej, trwa utwardzanie podłoża. Na odcinku Etapu I, o długości 550 m, od ul. Krakowskiej do ul. T. Kościuszki, położono warstwę podbudowy bitumicznej, również na całej szerokości.    

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png