Zarząd z opłatkiem

Utworzono: piątek, 15, grudzień 2017

phoca thumb l 1W dniu 14 grudnia br., w sali posiedzeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, zakończone życzeniami bożonarodzeniowymi i tradycyjnym opłatkiem.

    Porządek posiedzenia, które otworzył i prowadził prezes ZOP ZOSP RP w Staszowie, starosta Michał Skotnicki, zawierał: informację komendanta powiatowego PSP w Staszowie o stanie zagrożenia pożarowego na terenie powiatu staszowskiego w roku bieżącym oraz informację dotyczącą przygotowania zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP. W sprawach różnych poruszono, zagadnienia dotyczące, m.in.: przebiegu szkoleń prowadzonych dla strażaków ochotników, w tym problemy wynikające z zaliczeniem próby ,,komory dymowej” oraz pozyskania przez jednostki OSP puli medali do odznaczeń druhów strażaków. Odczytano także podziękowanie jednej z mieszkanek Wiązownicy Małej, dla druhów z Komendy Powiatowej PSP w Staszowie oraz jednostek OSP z: Wiązownicy Dużej, Wiśniowej, Czajkowa Południowego, Smerdyny, Suchowoli i z Łukawicy. Wyrazy wdzięczności za sprawne ugaszenie zabudowań gospodarczych i stodoły wypełnionej sianem, które w dniu 10 sierpnia br., zapaliły się od uderzenia pioruna, jedna z mieszkanek Wiązownicy Małej, skierowała na ręce starosty staszowskiego.
    Omawiając sprawy związane z przeprowadzeniem, w pierwszym kwartale przyszłego roku, zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP, sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie druh Mieczysław Madej, zwrócił, m.in. uwagę na: dotrzymanie terminu zebrań – do końca marca 2018 oraz opracowanie kalendarza zebrań w taki sposób, aby mogli w nich uczestniczyć przedstawiciele Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego lub Miejsko-Gminnego. Druh sekretarz przypomniał również o konieczności wprowadzenia danych do druków ,,Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań OSP” na www.osp.org.pl, w terminie do 15 kwietnia 2018 roku.
    Po wyczerpaniu porządku obrad, przełamując się opłatkiem, złożono sobie życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

  

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png