Z obrad 51 sesji Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: czwartek, 14, grudzień 2017

phoca thumb l 5Posiedzenie odbyło się w dniu 13 grudnia br. Na wniosek przewodniczącego Zarządu Powiatu, starosty staszowskiego Michała Skotnickiego do programu obrad wprowadzono dodatkowo 2 projekty dotyczące: zmiany uchwały Nr IX/35/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, a także wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2014-2020.


    W punktach: ,,interpelacje i zapytania radnych” oraz ,,wnioski i oświadczenia” radni poruszali sprawy związane z przyszłorocznymi obchodami: 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 100. rocznicy utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie,  20. rocznicy reformy samorządowej i utworzenie powiatów oraz pomocy dla chorego 5-letniego  Mikołaja Domagały. Oprócz 2 projektów zgłoszonych przez starostę Michała Skotnickiego, radni przegłosowali jeszcze 8 projektów uchwał, które dotyczyły:
1. nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
2. zmiany uchwały Nr XLVII/61/17 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice,
3. zmiany Uchwały Nr XLIX/73/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 października 2017 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec,
4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2017-2027,
5. zmian w budżecie na 2017 rok,
6. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach członka Zarządu Powiatu w Staszowie,
7. wyboru komisji skrutacyjnej,
8. wyboru członka Zarządu Powiatu w Staszowie, którym został radny Adam Siekierski.

    Przed zamknięciem obrad przewodniczący Rady Damian Sierant i starosta Michał Skotnicki, wszystkim radnym, a także zaproszonym na sesję gościom, złożyli  serdeczne życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

   
                                Tekst i foto Jan Mazanka

   

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png