Podsumowano i wspominano

Utworzono: czwartek, 14, grudzień 2017

phoca thumb l 1W dniu 12 grudnia br., uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie, podsumowali projekt zagranicznych praktyk we włoskim Rimini. Spotkanie otworzył, wszystkich obecnych powitał, a także uczestnikom projektu – uczniom i nauczycielom pogratulował dyr. ZSE Jan Ungeheuer.

Uczniowie, wręcz z entuzjazmem opowiadali swoje wrażenia, jakie przywieźli z pobytu w Italii. Relacje dotyczyły nie tylko spraw zawodowych, ale także i wynikających z osobistych kontaktów z kolegami i personelem hoteli, restauracji i magazynów, gdzie odbywały się praktyki. Dodatkowym powodem dla którego pobyt we Włoszech musiał być udany był fakt otrzymania przez uczniów z funduszy projektu ERASMUS+, prawdziwie europejskiego kieszonkowego. Warto podkreślić, że wartość całego projektu wyniosła ogółem 154 tys. Euro. Pobyt na praktykach w Rimini wspominali uczniowie klas o specjalnościach: kucharz, logistyk, informatyk, technik: ekonomista, hotelarstwa oraz żywienia i usług gastronomicznych: Tomasz Pyszczek, Bartłomiej Mróz, Mateusz Lasota, Aleksandra Jędo, Dominik Ginał, Vladyslava Supron i Kateryna Hrishchenko z Ukrainy, Patrycja Jarkowska, Mikołaj Dziewirz, Roksana Sobańska, Agnieszka Ździebło, Wiktoria Rusiecka, Angelika Hara i Alicja Winiarska. A tak praktyki we Włoszech podsumowała jedna z uczennic klasy technikum hotelarstwa: „Był to cudowny pobyt, który dał mi możliwość poznania innej kultury, ludzi i kraju. Mogłam zobaczyć, jak żyją inni Europejczycy, jakie maja podejście do życia i skorzystać z tego doświadczenia. Podczas praktyk w hotelu wiele się nauczyłam. Był to przedsmak tego, co czeka mnie w przyszłości po skończeniu szkoły i zdaniu ostatniego egzaminu zawodowego. W hotelu panowała miła atmosfera. Mimo tego, że hotelowi goście posługiwali się różnymi językami, to nie mieliśmy problemów z porozumiewaniem się, a praca była dostosowana do naszych możliwości. Rimini to piękna, wypoczynkowa miejscowość. Dzięki tym praktykom mogliśmy przeżyć świetną przygodę, jednocześnie ucząc się.”
W roku przyszłym, w marcu i w maju, staszowski ekonomik rozpoczyna kolejne praktyki zagraniczne dla swoich uczniów. Życzymy podobnych rezultatów z realizacji projektu, zarówno merytorycznych, jak też osobistych wrażeń uczestników.

                            Tekst i foto: Jan Mazanka
                         

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png