Na budowie obwodnicy Staszowa, stan prac na 6 grudnia br.

Utworzono: czwartek, 07, grudzień 2017

23Mimo niesprzyjających warunków pogodowych, opadów deszczu i śniegu, budowa obwodnicy na odcinkach gdzie jest to możliwe, trwa bez przerwy. Z poligonowymi warunkami pracy radzą sobie zarówno kierowcy ciężarówek, jak też operatorzy ładowarek i spychaczy.

    W ostatnich dniach, cały niemal wysiłek skoncentrowany był na Etapie IIA, tj. na drążeniu 13 metrowego wykopu we wzniesieniu przy ul. Oględowskiej. Do tej pory wykopano i wywieziono około 50 tys. m3 ziemi i kamienia, tj. około 1/3 planowanej wielkości. Urobek przewożony jest na drugą stronę drogi wojewódzkiej Staszów – Chmielnik i wykorzystywany do formowania nasypu dojazdu do obiektu mostowego. Formowanie nasypu przerwały opady i tworzące się błoto, do zakończenia tych prac potrzeba jeszcze około 7 dni. Po obydwu stronach rzeki trwa budowa nasypu o wys. około 8 m pod potrzeby konstrukcyjne mostu.
    W dniu 6 grudnia przystąpiono także do wbijania na Etapie III, 100 betonowych pali, podpór przyszłego obiektu mostowego, którego długość wyniesie ponad 100 m.
    Na odcinku Etapu IV o długości 1 km, od drogi wojewódzkiej Staszów – Raków w kierunku rzeki, położono warstwę wiążąca asfaltu. Trzecia, ostatnia warstwa ,,ścieralna”, zostanie położona na wiosnę przyszłego roku. Aktualnie na tym odcinku trwa kopanie rowów i profilowanie skarp.
    Odcinek obwodnicy – Etap II, na dł. 800 m, od strony bazy PKS w kierunku ul. Oględowskiej, został skropiony masą bitumiczną, a na połowie szerokości przyszłej jezdni, położono pierwszą warstwę podbudowy bitumicznej. Natomiast, na 550 m odcinku, od ul. Krakowskiej do ul. T. Kościuszki – Etap I, pierwszą warstwę podbudowy bitumicznej, położono na całej szerokości. Prace przy budowie obwodnicy kontynuowane, w miarę możliwości pogodowych.


    
                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png