Odebrano kolejną odbudowę drogi powiatowej

Utworzono: wtorek, 28, listopad 2017

phoca thumb l 4Na drodze powiatowej nr 0837T Rytwiany – Luszyca w miejscowości Szczeka, zakończono prace odbudowy nawierzchni i utwardzenia poboczy. Długość wyremontowanego odcinka wynosi 1,5 km.

Inwestycja o wartości 536 tys. 464 zł, realizowana była z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Kwota, pozyskanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie dotacji, to: 417 tys. 855 zł, pozostałe 118 tys. 609 zł, co stanowi 22% kosztów inwestycji, zostały pokryte z budżetu Powiatu Staszowskiego i budżetu Gminy Rytwiany.


                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png