Obradował I Sejmik Turystyczny Województwa Świętokrzyskiego

Utworzono: wtorek, 21, listopad 2017

phoca thumb l 1,,Świętokrzyskie czaruje”, czyli 15 lat budowania marki regionu i co dalej? Pod takim tytułem, w dniu 17 listopada br. obradował I Sejmik Turystyczny Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie, jakie odbyło się w jednej z sal Targów Kielce, otworzyli: dyrektor Departamentu Promocji, Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Jacek Kowalczyk i dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Małgorzata Wilk-Grzywna.

    W panelu dyskusyjnym, osiągnięcia ostatnich 15 lat i stan dzisiejszy oferty turystycznej oraz podmiotów turystycznych województwa świętokrzyskiego, oceniali zarówno samorządowcy jak i dziennikarze, właściciele firm turystycznych, a także portali e-marketingowych i agencji kreatywnych. Władze województwa reprezentował członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik, który wypowiadał się głównie na temat realizacji zapisów dotyczących rozwoju turystyki, zarówno w ,,Strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020”, jak i w branżowych ,,Strategiach rozwoju turystyki województwa świętokrzyskiego”, napisanych na lata: 2006-2014 i 2015-2020. W dalszej części rozmów, bardzo pozytywnie i zasłużenie, oceniono budowę marki turystycznej, począwszy od ,,Świętokrzyskich miejsc mocy” do ,,Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich”. W dyskusji nie mogło zabraknąć oceny wpływu środków unijnych na stworzenie szeregu markowych instytucji i produktów turystycznych, np. ,,Europejskiego Centrum Bajek” w Pacanowie, jak również rewitalizacji najcenniejszych zabytków ziemi świętokrzyskiej i centrów miast oraz małych miasteczek, m.in. Klasztoru na Świętym Krzyżu, zabytków Sandomierza, pokamedulskiej Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, średniowiecznego Szydłowa, Klasztorów Cystersów w Jędrzejowie i Wąchocku czy synagogi w Chmielniku. W blisko 3-godzinnym spotkaniu, rozmawiano również na temat roli i znaczenia dla gospodarki województwa świętokrzyskiego turystyki prozdrowotnej, w tym także z udziałem klientów zagranicznych, realizowanej przez poszczególne podmioty uzdrowisk w: Busku-Zdroju i w Solcu-Zdroju. Oceny i perspektywy rozwoju w tym obszarze, dokonał przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, dr n. med. Grzegorz Gałuszka. Sejmik zakończono prezentacją multimedialną i wyminą opinii na temat roli mediów w budowaniu marki świętokrzyskiej w przemyśle turystycznym oraz roli Internetu w promocji poszczególnych ofert i pozyskiwaniu turystów na pobyty weekendowe i dłuższe.  

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

  

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png