Kolejna droga powiatowa w odbudowie

Utworzono: piątek, 17, listopad 2017

phoca thumb m2 1Na drodze powiatowej nr 0837T Rytwiany – Luszyca w miejscowości Szczeka, trwają ostatnie prace przed terminem zakończenia inwestycji, który przypada na dzień 24 listopada br.

Długość remontowanego odcinka wynosi 1,5 km. Inwestycja o wartości 536 tys. 464 zł, realizowana jest z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Kwota pozyskanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie dotacji to: 417 tys. 855 zł, pozostałe 118 tys. 609 zł, co stanowi 22% kosztów inwestycji zostaną pokryte z budżetu Powiatu Staszowskiego i budżetu Gminy Rytwiany. Aktualnie, po położeniu nowej warstwy betonu asfaltowego, trwa umocnienie poboczy materiałem kamiennym. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z.o.o.

                                Tekst i foto: Paweł Krakowiak
                              

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png