Wyróżnienia proobronne dla starosty

Utworzono: sobota, 11, listopad 2017

phoca thumb l 1W dniu 10 listopada br., w przeddzień 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości, starosta staszowski Michał Skotnicki został uhonorowany dwoma medalami za szczególny wkład pracy i zaangażowanie w działalności na rzecz obronności kraju i patriotycznego wychowania młodzieży.
    Medal ,,Omnia pro Patria - Wszystko dla Ojczyzny” przyznany przez ppłk. Wiesława Locha – szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, wręczył staroście mjr Jacek Kozakowski – szef Sekcji Łączności i Informatyki WSW w Kielcach, natomiast mjr Zbigniew Turczyniak – zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sandomierzu, przekazał list gratulacyjny z okazji otrzymania medalu, podpisany przez komendanta WKU ppłk. Artura Gołębiowskiego.
    Z kolei srebrnym medalem ,,Za zasługi dla Strzelca”, przyznanym przez Sztab Związku Strzeleckiego Strzelec, wręczył staroście Michałowi Skotnickiemu st. insp. ZS Marian Lesiak. Wyróżnienie to przyznano za wspieranie Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego, dzięki czemu strzelcy - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu staszowskiego, każdego roku mogą realizować swoje coroczne plany działalności, wśród których są: marsze szlakami bitew powstań narodowych i obydwu wojen światowych, turnieje i obozy strzeleckie, także we współpracy międzynarodowej, jak również wyjazdy na obozy edukacyjne do miejsc szczególnie zapisanych w historii Polski, m.in.: na Grunwald, do Krakowa, Mławy i na Westerplatte. W corocznym planie dzielności szydłowskich strzelców są wizyty w muzeach związanych z martyrologią narodu polskiego, w tym roku były to: Muzeum Powstania Warszawskiego, Obozy Koncentracyjne w Oświęcimiu i Treblince, a także Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png