Marszałek z wizytą w powiecie

Utworzono: środa, 08, listopad 2017

phoca thumb l 1W dniu 8 listopada br. marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas złożył roboczą wizytę w powiecie staszowskim, której głównym celem było zapoznanie się z realizacją trzech znaczących inwestycji.

    Pobyt marszałka na ziemi staszowskiej, rozpoczął się od spotkania w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Staszowie, w związku z budową w Kurozwękach nowego obiektu umożliwiającego poszerzenie działalności Staszowskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wartość inwestycji wynosi 4 mln 658 tys. zł, z czego 3 mln 959 tys. zł, tj. 85% stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.3. ,,Infrastruktura zdrowotna i społeczna” - Oś 7 ,,Sprawne Usługi Publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2014-2020. Budowę realizuje Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane A-Z ELEKTRYKA Grzegorz Leszczyński, a termin oddania do użytku nowego domu w Kurozwękach, przewidziano na koniec lutego 2019 roku.
    Drugą odwiedzoną inwestycją była ,,Przebudowa DW 756 na odcinku Szydłów – Solec Stary wraz z rozbudową obiektu mostowego w Solcu Starym”. Długość remontowanego odcinka drogi wojewódzkiej z Szydłowa do Stopnicy wynosi 7 km 900 m. Inwestycję o wartości 8 mln 444 tys. zł realizuje Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl. Zadanie powinno zostać ukończone w połowie listopada br.
    Trzecią wizytowaną przez marszałka Adama Jarubasa inwestycją, była ,,Budowa układu obwodnicowego miasta Staszowa”. Długość budowanego odcinka wynosi 4,87 km. Całkowita wartość robót, które powinny zakończyć się do końca października 2018 roku, to: 19 mln 667 tys. zł. Inwestycja powstaje przy współfinansowaniu z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wykonawcą, zarówno prac projektowych jak i budowlanych, jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ,,FART” Sp. z o.o. z Kielc. Obecnie, mimo, niesprzyjającej pogody w ostatnich dniach, budowa obwodnicy jest kontynuowana w zakresie prac, które mogą być wykonywane mimo padającego deszczu. Na odcinku od drogi wojewódzkiej Staszów–Raków położono pierwsze warstwy podbudowy bitumicznej na długości 1 km. Na pozostałym odcinku od strony rzeki Czarnej, trwa podbudowa z kruszywa i formowanie nasypu pod budowę mostu. Trwa realizacja wykopu na głębokość około 13 m, przy ul. Oględowskiej. Równolegle, po przeciwnej stronie drogi, formowany jest nasyp pod utwardzenie warstwą kruszywa odcinka obwodnicy do rzeki Czarnej. Tam też rozpoczęto budowę nasypu o wys. 8 m pod potrzeby konstrukcyjne mostu. Odcinek obwodnicy na dł. 800 m, od strony bazy PKS w kierunku ul. Oględowskiej, został skropiony masą bitumiczną przed położeniem zasadniczej warstwy. Na 550 m odcinku, od ul. Krakowskiej do ul. T. Kościuszki,  wykonano podbudowę z kruszywa.

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png