O samorządach z młodzieżą

Utworzono: środa, 08, listopad 2017

phoca thumb l 2Korzystając z pobytu na terenie powiatu staszowskiego w dniu 7 listopada br., marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, spotkał się z uczniami klas maturalnych Zespołu Szkół w Staszowie.

Tematem debaty, którą prowadził dyrektor ZS, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Izydor Grabowski, była rola samorządów różnych szczebli w życiu gospodarczym i społecznym regionów, powiatów i gmin. Marszałek Adam Jarubas rozpoczął od przedstawienia specyfiki województwa świętokrzyskiego i na jej tle odniósł się do szczególnych zadań, jakie ma do spełnienia w swojej pracy i działalności zarówno Zarząd, jak i Sejmik Województwa. Mówiąc o przyjętej, w lutym 2014 roku przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, „Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+”, marszałek przypomniał o ,,inteligentnych specjalizacjach” naszego regionu, którymi są: zasobooszczędne budownictwo, przemysł metalowo-odlewniczy, turystyka zdrowotna i prozdrowotna oraz nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze. Wskazał także na trzy horyzontalne specjalizacje: nowoczesne technologie informatyczno-komunikacyjne, branża targowo-konferencyjna i zrównoważony rozwój energetyczny. Marszałek Adam Jarubas radził uczniom, aby myśląc o własnej przyszłości, wybór zawodu i dalsze kształcenie wiązali z tymi właśnie obszarami gospodarki. Uzupełnieniem wypowiedzi marszałka stanowiła prezentacja pt. ,,Zawody przyszłości, na co zwracają uwagę pracodawcy”, przedstawiona przez doktoranta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Pawła Garbusika.    
    O strukturach i pracy samorządu powiatowego poinformował starosta staszowski Michał Skotnicki, zwracając uwagę na główne zadania własne powiatu, do których należą: oświata ponadgimnazjalna, opieka zdrowotna na szczeblu szpitali powiatowych, remont i utrzymanie dróg powiatowych, komunikacja i geodezja oraz ogólnie pojmowane bezpieczeństwo obywateli. Korzystając z okazji, starosta podziękował marszałkowi Adamowi Jarubasowi i radnemu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dyr. Izydorowi Grabowskiemu, za wsparcie finansowe przez władze województwa świętokrzyskiego, szeregu inwestycji powiatowych.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png