Kolejna inwestycja w staszowskim szpitalu

Utworzono: wtorek, 31, październik 2017

phoca thumb l 1Powiat Staszowski przekazał na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie dotację w kwocie 252 tys. zł na realizację zadania dotyczącego remontu kotłowni pary wysokiego ciśnienia oraz modernizacji i opomiarowania węzła podgrzewu ciepłej wody użytkowej w przyszpitalnej kotłowni. Całkowita wartość inwestycji wynosi 290 tys. 440 zł, pozostałe koszty w kwocie 38 tys. 440 zł, tj. 13% zostaną sfinansowane ze środków własnych szpitala.
    Dzień 31 października br., był ostatnim dniem pracy, przed przejściem na emeryturę, dyrektora szpitala Józefa Żółciaka. Z tej okazji przewodniczący Rady Powiatu Damian Sierant i starosta staszowski Michał Skotnicki złożyli dyrektorowi Józefowi Żółciakowi podziękowania oraz przekazali kwiaty i okolicznościowy list, w którym czytamy, m.in.: ,,Niezmiernie cenimy Pański profesjonalizm w okresie zatrudnienia w SPZZOZ w Staszowie, od 1 lipca 1998 roku, począwszy od inspektora ds. zaopatrzenia i głównego księgowego, po pełnienie, od 6 stycznia 2016 roku, obowiązków dyrektora staszowskiego szpitala. Jesteśmy wdzięczni, za Pański wkład pracy w czasie 19 lat zatrudnienia w staszowskim szpitalu, co m.in. spowodowało, że placówka ta jest zaliczana do najlepszych szpitali powiatowych w naszym kraju”. Oficjalne pożegnanie dyrektora Józefa Żółciaka, nastąpi na najbliższej sesji Rady Powiatu. Obecnie, na mocy uchwały Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 25 października br., pełnienie obowiązków dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie powierzono Pawłowi Wojtasikowi, uprzednio zatrudnionemu w staszowskim szpitalu.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png