W Staszowie rozpoczęto kolejny rok akademicki

Utworzono: wtorek, 31, październik 2017

phoca thumb l 3W dniu 27 października br. słuchacze staszowskiego Uniwersytetu III Wieku rozpoczęli swoje zajęcia. Spotkanie prowadził pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Kazimierz Sztaba, który na samym początku poprosił nowo przyjętych słuchaczy o złożenie ślubowania. Atrakcyjne zajęcia, wykłady i wyjazdy studyjne w minionych latach sprawiły, że każdego roku przybywa nowych studentów, obecnie jest ich blisko 80.


    Interesujący wykład inauguracyjny na temat losów polskiego ziemiaństwa w latach II wojny światowej, wygłosił pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys. Profesor przedstawił zarówno dane statystyczne z tamtego tragicznego okresu, jak również specyfikę działań okupantów niemieckich i sowieckich, zorientowanych na wyniszczenie fizyczne i materiale tej grupy społecznej, stanowiącej według obydwu agresorów, największe zagrożenie na okupowanych terenach.
    Prowadząca Uniwersytet Teresa Cierlik przedstawiła w zarysie program działalności uczelni w najbliższym roku, który będzie w najbliższych tygodniach doprecyzowany, zgodnie z życzeniami i wnioskami samych studentów. Spotkanie zakończono mini koncertem słuchaczy Społecznej Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Staszowie.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png