Rozmawiano o rozwoju regionów

Utworzono: czwartek, 26, październik 2017

phoca thumb l 3W związku z podsumowaniem inicjatywy doradczej Unii Europejskiej ,,Catching-up Regions”, dniach 24-25 października br., w powiecie staszowskim i sandomierskim gościli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Banku Światowego i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.


    Obrady pierwszego dnia, z udziałem gości zagranicznych, samorządowców, przedsiębiorców, liderów grup lokalnych oraz z instytucji otoczenia biznesu, odbyły się w Sandomierzu. Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, podziękował partnerom z Unii Europejskiej i z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, za wybór regionu świętokrzyskiego do grona samorządów zaproszonych do realizacji tej inicjatywy, obok województwa podkarpackiego i dwóch regionów z Rumunii. W panelach dyskusyjnych rozmawiano na tematy związane z wpływem na rozwój regionalny szkolnictwa zawodowego oraz instytucji otoczenia biznesu.
    W środę, 25 października br., uczestnicy konferencji gościli w powiecie staszowskim. Dyskusje podczas panelu, jaki odbył się w ,,Zakątku Świętokrzyskim” w Sielcu, dotyczyły głównie efektywnego planowania przestrzennego i jego wpływu na przygotowanie terenów inwestycyjnych, a także na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Na pytania prowadzącego panel, zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Tomasza Janusza, odpowiadali: Wolfgang Munch z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, Marcel Ionescu-Heroiu z Banku Światowego, Artur Hajdarowicz - dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji w Urzędzie Miasta Kielce, starosta staszowski Michał Skotnicki oraz burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć. Zwracano uwagę na specyfikę planowania przestrzennego wynikającą ze sprawności działania szeregu instytucji, bardzo dużych kosztów na różnych etapach działań planistycznych, jak również konieczności, m.in. pogodzenia interesu publicznego z prywatnym, a także uwzględniana w planach aspektów ekonomicznych, socjalnych i kwestii środowiskowych. Obecnie trwają intensywne działania mające na celu osiągnięcie satysfakcjonującego stanu w opracowaniu planów przestrzennego zagospodarowania terenów przez poszczególne gminy powiatu staszowskiego.

                                        Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png