Budowa obwodnicy Staszowa, stan realizacji inwestycji na 20.10.2017 r.

Utworzono: wtorek, 24, październik 2017

phoca thumb l 9Mimo, niesprzyjającej pogody w ostatnich dniach, budowa obwodnicy jest kontynuowana w zakresie prac, które mogą być wykonywane mimo padającego deszczu. Na odcinku od drogi wojewódzkiej Staszów–Raków położono pierwsze warstwy podbudowy bitumicznej na długości 1 km. Na pozostałym odcinku od strony rzeki Czarnej, trwa podbudowa z kruszywa i formowanie nasypu pod budowę mostu.


    Realizowany jest wykop na głębokość około 13 m, przy ul. Oględowskiej. Równolegle, po przeciwnej stronie drogi, trwa formowanie nasypu konstrukcyjnego pod utwardzenie warstwą kruszywa odcinka obwodnicy do rzeki Czarnej. Tam też rozpoczęto budowę nasypu o wys. 8 m pod potrzeby konstrukcyjne mostu.
    Odcinek obwodnicy na dł. 800 m, od strony bazy PKS w kierunku ul. Oględowskiej, został skropiony masą bitumiczną przed położeniem zasadniczej warstwy. Na 550 m odcinku, od ul. Krakowskiej do ul. T. Kościuszki,  wykonano podbudowę z kruszywa.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png