Dzień Edukacji Narodowej

Utworzono: poniedziałek, 16, październik 2017

25Wspólnymi uroczystymi sesjami Rady Miasta i Gminy w Staszowie oraz Rady Powiatu Staszowskiego w dniu 14 października br., uczczono Dzień Edukacji Narodowej – święto uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty. Uroczystość odbyła się jak co roku na auli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie i zgromadziła liczne grono pedagogów i  dyrektorów placówek oświatowych z terenu powiatu staszowskiego. Sesję poprowadzili wspólnie przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Dominik Rożek.


       W sesji licznie uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych: starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, członek zarządu powiatu staszowksiego Jerzy Chudy, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, zastępca burmistrza dr Ewa Kondek,  radni powiatu staszowksiego, radni miasta i gminy Staszów, radni sejmiku województwa, dyrektorzy placówek organizacyjnych, przedstawiciele instytucji kultury, emerytowani nauczyciele. Odznaczonym i nagrodzonym pedagogom i pracownikom oświaty, podczas uroczystości odznaczenia wręczali również obecni na sesji Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik.
      Przed rozpoczęciem ceremonii wręczania medali, odznaczeń i nagród wszystkich przybyłych gości przywitał Przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie, który w krótkim wystąpieniu przypomniał rys historyczny Dnia Edukacji Narodowej oraz podziękował wszystkim pracownikom oświaty za trud wnoszony w wykształcenie wielu pokoleń.
Głos w tej części uroczystości zabrali również Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, słowa uznania kierując do władz samorządowych powiatu staszowskiego za rozwój szkolnictwa zawodowego, branżowego oraz za sprawne przeprowadzenie nowej reformy edukacyjnej.
      Uroczystość była znakomitą okazją do wręczenia odznaczeń i nagród nauczycielom i pracownikom oświaty w podziękowaniu za ich rzetelną codzienną pracę z młodzieżą oraz wymierną działalność na rzecz oświaty w naszej „Małej Ojczyźnie”. Ceremonię wręczania odznaczeń i nagród prowadził dr Sławomir Maj, wicedyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.
     "SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI", zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 14 sierpnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, odznaczeni zostali następujący pedagodzy: Jerzy Stanisław Jabczuga - dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie, Anna Karasińska – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie, Grzegorz Skubera – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla wszystkich odznaczonych dokonała Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek.
     "BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI", zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 14 sierpnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, odznaczeni zostali następujący pedagodzy i pracownicy oświaty: Renata Biesiada – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie, Anna Kaczmarczyk – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie, Agata Karwacka - główna księgowa Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie, Elżbieta Pizur – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie.

       "MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ", zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 14 sierpnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali: Salomea Banaś - pracownik obsługi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie, Marzena Dorobek - pracownik obsługi Przedszkola nr 4 w Staszowie, Ewa Kolasińska – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie, Ewa Nowak – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie,  Danuta Pec - pracownik obsługi Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie, Mariola Sadłos - pracownik obsługi Przedszkola nr 4 w Staszowie, Mirosława Słomka – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Kurozwękach, Stanisława Domagała - główna księgowa w Zespole Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 i Przedszkole Nr 4 w Staszowie, Jolanta Gomuła - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie, Maria Kowalska - pracownik obsługi w Zespole Placówek Oświatowych w Mostkach, Grażyna Mirowska - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie.

      "MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ", zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 14 sierpnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali: Jolanta Zofia Bąk – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzegomiu, Jolanta Korycińska – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie, Renata Kowalcze – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie, Grażyna Kwiecień – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie, Aneta Poniewierska – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie, Beata Rybus – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzegomiu, Dorota Saramak – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzegomiu, Ewa Sinkowska – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie, Danuta Sobolewska – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie (Filia w Połańcu), Janusz Świętoń – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie, Paweł Woś - pracownik obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach, Beata Zarzycka – nauczyciel Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach, Iwona Kogut - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie.

     "MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ", zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 14 sierpnia 2017 r. o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali: Agnieszka Antecka – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie, Monika Bremer – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie, Joanna Gierek – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie, Leszek Jarosz – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie, Agnieszka Laskowska-Rak – logopeda Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Staszowie, Anna Legawiec – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie, Monika Maj - pedagog Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie, Bogdan Rogoziński – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie, Marta Zajdel – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Kurozwękach, Agnieszka Kotlarz - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie, Agnieszka Woś - nauczyciel w Zespole Szkół  Ogólnokształcących w Rytwianach.

     "MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ” zostali odznaczeni: Paweł Adamczyk - nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Staszów, Agnieszka Antecka - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie, Dorota Chynek - nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach, Jarosław Cichoń - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie, Aleksandra Darowska - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Staszowie, Beata Domagała - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie, Dariusz Firmanty - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 i Przedszkole nr 4 w Staszowie, Anna Gorycka - nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie, Maria Hodacka - nauczyciel Przedszkola Publicznego w Połańcu, Jolanta Król - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach, Sylwia Małas - nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie, Urszula Mantorska-Skowron - nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 1 w Połańcu, Bernarda Olesiak - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie, Tamara Opala - nauczyciel Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie, Renata Pec - nauczyciel Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie, Katarzyna Pierścińska - nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie, Aneta Podkowa - nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie, Małgorzata Rajca - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie, Bogdan Rogoziński - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie, Anna Sakławska - nauczyciel Przedszkola Publicznego w Połańcu, Janina Sobierajska - nauczyciel Przedszkola Publicznego w Połańcu, Izabela Socha - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie, Wiesława Sowa - Nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie, Izabela Trela - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie, Katarzyna Zielińska - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Staszowie, Grażyna Podkowa – nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach, Maria Orlicz – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Połańcu, Małgorzata Zugaj – Nauczyciel Zespołu Szkół w Osieku, Mariusz Skotarek – nauczyciel Zespołu Szkół w Osieku, Sylwester Poziomek – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie, Beata Rachoń - nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Staszowie – 2016 r., Anna Darowska-Chodurek - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1  w Staszowie –2016r. Wręczenia odznaczeń w imieniu Ministra Edukacji Narodowej dokonał Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik.

      Nagrody Ministra Edukacji Narodowej z 2017 roku otrzymali następujący pedagodzy: Beata Mika - wicedyrektor w Przedszkolu Publicznym w Połańcu, Maria Szewczyk - nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie, Jan Ungeheuer - dyrektor w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie. Wręczenia odznaczeń w imieniu Ministra Edukacji Narodowej dokonał Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik.

      Nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, otrzymali następujący pedagodzy: Renata Biesiada - nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Staszowie, Marzena Boroń - nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej w Koniemłotach, Barbara Ciepiela - nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie, Anna Kuczyńska - nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Staszowie, Anna Lasota - nauczyciel w Przedszkolu w Koniemłotach, Alicja Misiak - dyrektor Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie, Marek Morawski - nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie, Aniceta Wójcik - wicedyrektor w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie.
      Nagrody Starosty Staszowskiego za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymali następujący pedagodzy: Anna Karasińska – LO Staszów, Paweł Adamczyk – LO Staszów, Mariusz Brudek – LO Staszów, Grzegorz Skubera – LO Staszów, Anna Dworecka – LO Staszów, Wiesława Sowa – LO Staszów, Waldemar Madej – ZSE Staszów, Beata Misztal – ZSE Staszów, Halina Myśliwiec – ZSE Saszów, Małgorzata Wójcik – ZSE Staszów, Anna Andrzejczuk – ZSE Staszów, Izydor Grabowski –ZS Staszów, Anna Banaś – ZS Staszów, Tatiana Cebula – ZS Staszów, Dorota Kędziora – ZS Staszów, Ewa Maj – ZS Staszów, Grażyna Sikora – ZS Staszów, Zbigniew Switek – ZS Staszów, Andrzej Stawiński – ZS Staszów, Stanisław Rogala – ZS Połaniec, Ewa Czerwiec – ZS Połaniec, Wiesława Filipowicz – ZS Połaniec, Mariusz Zyngier – ZS Połaniec, Jerzy Jabczuga – CKP Staszów, Kazimierz Ozyra – CKP Staszów, Mirosław Wołowiec – CKP Staszów, Anna Kaczmarczyk – PP-P Staszów, Aneta Olszewska – PP-P Staszów.
Nagrody wręczyli starosta staszowski Michał Skotnicki oraz wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara.

      Podczas uroczystości wręczono również nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Staszów. Ceremonię poprowadziła Kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta i Gminy Staszów Jolanta Macias, nagrody pedagogom i pracownikom oświaty wręczali burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć oraz zastępca burmistrza dr Ewa Kondek.
      Po zakończeniu ceremonii wręczania medali, odznaczeń i nagród głos zabrał starosta staszowski Michał Skotnicki, który w swoim przemówieniu przytoczył słowa Janusza Korczaka: „Dobry wychowawca,  który nie wtłacza a wyzwala,  nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje,  nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje - przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”. Tymi słowami starosta staszowski chciał podziękować dyrektorom, wychowawcom, nauczycielom, pedagogom, pracownikom administracyjnym placówek szkolnych za codzienną pracę z młodymi ludźmi, za wytrwałość w kształceniu młodych mieszkańców powiatu staszowskiego, dbałość o sprawne funkcjonowanie placówek szkolnych. W imieniu odznaczonych wszystkim wręczającym medale, odznaczenia i nagrody podziękował dyrektor Jan Ungeheuer. Doceniając wszystkich pedagogów, przewodniczący obu rad, Damian Sierant i Dominik Rożek wręczyli kwiaty obecnym na sali emerytowanym nauczycielom, dyrektorom. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości Dnia Edukacji Narodowej prowadzący uroczystość dr Sławomir Maj zaprosił wszystkich zebranych na część artystyczną, w której we wspólnym koncercie wystąpili zespoły: „Niecka Połaniecka” z Połańca oraz „Staszicówka Band” ze Staszowa.

Tekst i foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png