XLIX Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: poniedziałek, 16, październik 2017

W dniu 20 października 2017 roku o godzinie 09.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XLIX Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Proponowany porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Porządek obrad sesji.
4.    Przyjęcie Protokołu Nr XLVII/17 z dnia 14 września 2017 roku.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wnioski i oświadczenia radnych.
7.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
a)    ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego w 2018 r. – projekt 64/17;
b)    wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za lata 2017 i 2018 – projekt 65/17;
c)    zmiany Uchwały Nr XLII/24/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany – projekt 66/17;
d)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów – projekt 67/17;
e)    ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi w granicach administracyjnych powiatu staszowskiego i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym – projekt 68/17;
f)    pozostawienia bez rozpoznania skargi Pani Janiny Sokół z dnia 12 lipca 2017 r. – projekt 69/17;
g)    wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Staszowskiego nieruchomości gruntowych położonych w Szydłowie gmina Szydłów – projekt 70/17;
h)    wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego pn.: ,,Rewitalizacja centrum miejscowości Bogoria wraz z przyległymi ulicami” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – projekt 71/17;
i)    wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego pn.: ,,Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – projekt 72/17;
j)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec – projekt 73/17;
k)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2017-2027 – projekt 74/17;
l)    zmian w budżecie na 2017 rok – projekt 75/17.
8.    Analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez Starostę Staszowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie, członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty za 2016 rok oraz oświadczeń majątkowych radnych powiatu staszowskiego za 2016 rok.
9.    Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
10.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png