Z remontu dróg powiatowych

Utworzono: czwartek, 05, październik 2017

phoca thumb l 1W roku bieżącym na drogach powiatowych realizowane są inwestycje w ramach remontów oraz przebudowy dróg. Zadania te finansowane są z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej oraz ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


    We wrześniu dokonano odbioru robót realizowanych w oparciu o fundusze z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie wykonał z tego programu dwa projekty obejmujące przebudowę 5 odcinków dróg powiatowych o łącznej dł. 4,4 km, zlokalizowanych  na terenie gmin: Bogoria, Rytwiany, Szydłów, Oleśnica oraz Staszów. Łączny koszt robót wyniósł 2 mln 519 tys. 572 zł., wartość dotacji wyniosła 1 mln 249 tys. 920 zł.  W realizacji tych zadań finansowo partycypowały samorządy gmin na których terenie realizowane były roboty.
    Obecnie, na dzień 4 października br., dobiegają końca prace na trzech zadaniach realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tj. ,,Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontów na odcinku Bogoria – Podlesie” - dł. 2 km 520 m ( teren gminy Bogoria ),  ,,Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany - Łubnice na odcinku Wilkowa – Borki” - dł. 2 km 490 m ( teren gminy Łubnice),  a także ,,Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże - Potok na odcinku Potok – Brzeziny” - dł. 2 km 245 m ( teren gminy Szydłów ). Łączna wartość robót na tych odcinkach wynosi 2 mln 414 tys. 418 zł,  wartość dotacji: 1 mln 538 tys. 202 zł, udział środków z gmin: 438 tys. 108 zł, środki powiatu staszowskiego: 438 tys. 108 zł.
     W roku bieżącym realizowane są również zadania z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w ramach tych środków wykonano już ,,Remont odcinka drogi powiatowej nr 0039T Gacki - Dobrów od km 1+128 do km 2+165 wartość robót 184 tys. 700 zł. Wysokość dotacji: 147 tys. 760 zł, wsparcie gminy Szydłów w wysokości 18 tys. 470 zł,  środki powiatu staszowskiego: 18 tys. 470 zł.
     Obecnie w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych realizowane są dwa zadania pn. ,,Remont odcinka drogi powiatowej nr 0715T Kujawy – Szczeglice, od km 1+141 do km 1+841” oraz ,,Remont odcinka  drogi powiatowej nr 0844T Szczeglice – Moszyny, od km 0+000 do km 1+260”, realizowane na terenie gminy Bogoria oraz jedno zadanie pn. ,,Remont odcinka  drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany – Luszyca, od km 5+220 do km 6+720”, realizowane na terenie gminy Rytwiany, a także jedno zadanie na terenie gminy Staszów pn. ,,Remont  odcinków drogi powiatowej nr  0784T Wólka  Żabna – Podmaleniec,  od km 0+000 do km 0+300 oraz od km 2+363 do km 4+131”. Łączna wartość robót wynosi 1 mln 416 tys. 864 zł, wysokość dotacji: 1 mln 122 tys. 118 zł. Udział własny gmin to około 10% wartości robót, podobnie jak i wkład powiatu staszowskiego.
    W dniu 15 września br. złożono również 6 wniosków na dofinansowanie zadań planowanych do realizacji w roku 2018, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Łączna szacunkowa wartość złożonych wniosków opiewa na kwotę ponad 4,5 miliona złotych.                       

     
                            Tekst i foto: Paweł Krakowiak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png