Budowa obwodnicy Staszowa, stan robót na dzień 28 września br.

Utworzono: piątek, 29, wrzesień 2017

phoca thumb l 3Prowadzone prace, w zasadzie przebiegają zgodnie z planem, chociaż ostatnie 3 tygodnie opadów spowodowały niewielkie opóźnienia, które w opinii kierownika budowy Kajetana Żaby-Żabińskiego, są do nadrobienia.

Na większości odcinków wykonano warstwy stabilizacyjne, trwa nawożenie kruszywa do podbudowy i wzmocnienia podłoża. W ostatniej dekadzie września br., prace koncentrują się na realizacji wykopu – niwelacji 13-metrowego wzniesienia przy drodze wojewódzkiej na Chmielnik. Po zdjęciu warstwy piachu i ziemi natrafiono na podłoże z kamienia wapiennego, co powoduje konieczność użycia sprzętu do kruszenia bloków skalnych. Na prawo od w/w drogi, w kierunku rzeki Czarnej, trwa nawożenie piachu i kruszywa w celu utwardzenia podłoża, a także zbudowania nasypu wynikającego z planów konstrukcyjnych ponad 100-metrowego mostu. Na ukończeniu jest modernizacja starej instalacji gazowej, polegająca na jej obniżeniu w stosunku do pierwotnego poziomu i umieszczeniu jej w stalowych rurach.

                            Tekst i foto: Jan Mazanka

                              
Miesiąc później, zaawansowanie robót na dzień 25 września 2017 roku.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png