Lekcja o samorządzie w powiecie staszowskim

Utworzono: piątek, 29, wrzesień 2017

phoca thumb l 2W dniu 27 września br., w Starostwie staszowskim, uczniowie trzech staszowskich szkół ponadgimnazjalnych, wzięli udział w lekcji o samorządzie, pod hasłem „Obywatelem być, to znaczy...”. Lekcję, po raz kolejny, zorganizowało Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W pierwszej, po przerwie wakacyjnej lekcji, uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele: Zespołu Szkół Ekonomicznych, z klasy II b, Zespołu Szkół, z klasy II c i Liceum Ogólnokształcącego, z klas II i III. Spotkanie poprowadził Marek Jarco z Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, który przybliżył młodzieży m.in. jak funkcjonują poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, w jaki sposób wybierani są radni oraz jakie są ich zadania. Uczniowie mogli wziąć udział w głosowaniu, a także zadawać pytania prowadzącemu oraz obecnym na sali staroście i wicestaroście powiatu staszowskiego. O początkach powstania powiatu staszowskiego, zadaniach rady i zarządu powiatu oraz o procedurach prawa lokalnego, mówił starosta powiatu Michał Skotnicki. Starosta zachęcał także do aktywności i czynnego udziału młodzieży w lekcji. - Dzisiejsze spotkanie jest dobrą okazją do zaprezentowania wam bardzo ważnego dokumentu. Ten dokument to akt potwierdzający powstanie powiatu staszowskiego, otrzymał go w 1998 roku pierwszy starosta powiatu - mówił starosta Michał Skotnicki. - Mam nadzieję, że zdobyta dzisiaj wiedza pozwoli wam lepiej poruszać się w sprawach administracyjnych - dodał. Wicestarosta Tomasz Fąfara przybliżył uczniom, m.in. obszary współpracy samorządu powiatowego i wojewódzkiego oraz zachęcał młodzież do pracy w radach sołeckich oraz korzystania z funduszu sołeckiego, który obowiązuje na terenie trzech staszowskich gmin. Lekcje, prowadzone od ponad 10 lat, dla młodzieży i osób dorosłych, poświęcone są tematyce samorządowej i sprawom obywatelskim.

        Tekst: Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
        Foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png