Z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Utworzono: środa, 27, wrzesień 2017

phoca thumb l 1Spotkanie, jakie odbyło się w Starostwie staszowskim w dniu 27 września br., rozpoczęto od informacji służb i administracji samorządowej z przebiegu tegorocznego, wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu staszowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na rzekach i akwenach wodnych.

Jako pierwszy, informacji udzielił zastępca komendanta powiatowego policji w Staszowie podkom. Jacek Rozczypała. Negatywnie ocenił wzrost przypadków utonięć, 5 ofiar, jak również przedstawił działania prowadzone przez policję, w celu zapobieżenia podobnym tragediom w przyszłości. Przedstawione informacje uzupełnił komendant powiatowy PSP w Staszowie bryg. Rafał Gajewicz, zwracając uwagę na akcje prewencyjne i propagandowe mające na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie mogą dotyczyć wypoczywających nad wodą. O pozytywnych wynikach kontroli wypoczynku, pod względem warunków i norm żywienia oraz jakości wody w akwenach, poinformowała powiatowy inspektor sanitarny Bożena Głaz.
    O aktualizacji planu zarządzania kryzysowego mówił insp. Andrzej Sałata z Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie staszowskim. Przypomniał o potrzebie terminowego rozliczenia otrzymanych powiatowych dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Insp. Andrzej Sałata podsumował także ostatnio ogłaszane akcje pogotowia powodziowego, szczególnie w gminie Połaniec. Prowadzący spotkanie szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wicestarosta Tomasz Fąfara, zwrócił uwagę na konieczność ustalenia telefonicznego dyżuru osoby w gminach, do kontaktu w razie wypadku czy wystąpienia zagrożenia na danym terenie, o co wnioskują służby wojewody świętokrzyskiego. Na zakończenie spotkania, powiatowy lekarz weterynarii Zofia Słomka, zwróciła uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo zarażenia drobiu ptasią grypą, wynikające z jesiennych przelotów ptaków, a także na problem usuwania z pasów drogowych martwych zwierząt.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png