Neurodydaktyka w roli głównej

Utworzono: wtorek, 26, wrzesień 2017

phoca thumb l 1Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie i Dyrekcja Przedszkola Publicznego w Połańcu zaprosili dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli psychologów i rodziców na sympozjum poświęcone neurodydaktyce, której celem jest zbudowanie nowego modelu nauczania i uczenia się w oparciu o naturalne zdolności mózgu, pozwalające stworzyć optymalne warunki do jego rozwoju. W imieniu organizatorów sympozjum, jego uczestników tj.: prelegentów, licznie przybyłych nauczycieli z terenu całego powiatu, a także przedstawicieli organów prowadzących szkół i przedszkoli powitały: Paulina Mielnik i Beata Mika.

    Wysłuchano dwóch prelekcji oraz przeprowadzono siedem warsztatów z udziałem zaproszonych gości: naukowców, psychologów i pedagogów. Już same tematy prezentacji, jak również zajęć warsztatowych, świadczyły o roli neurodydaktyki w rozwiązywaniu coraz bardziej złożonych problemów współczesnego szkolnictwa: ,,Neurodydaktyka jako nowy sposób myślenia o szkole”, ,,Kuna w kurniku i biologia nauczania, czyli o tym, jak neurodydaktyka włącza się do sporu o szkołę”, ,,Dwa mózgi w domu, czyli jak zrozumieć nastolatka”, ,,E-świat i REALny mózg”, ,,Złość – dzwonek alarmowy”, ,,Metoda projektu drogą do innowacyjnych rozwiązań w szkole”, ,,Kodowanie na dywanie, czyli nauka programowania od przedszkola”, ,,Przemoc domowa wobec dziecka – działania pracowników oświaty”, ,,Uzależnienia behawioralne – gry komputerowe”. Do udziału w sympozjum zaproszono naukowców z: Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego – Wszechnica Śląska, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Szkolnej ,,Spójrz inaczej”, a także pracowników Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie. Z zaproszenia do udziału w sympozjum skorzystali  licznie przybyli do Połańca nauczyciele przedszkoli i szkół wszystkich szczebli z terenu powiatu staszowskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych – organów prowadzących, co najlepiej świadczy o potrzebie organizowania tego rodzaju spotkań.  

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png