Z obrad 47. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: czwartek, 14, wrzesień 2017

sesja 47Posiedzenie odbyło się w dniu 14 września br. Do zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Damiana Sieranta porządku obrad nie zgłoszono dodatkowych propozycji, podobnie jak i w punktach: interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
    W związku z powyższym przystąpiono do głosowania projektów uchwał, w następujących sprawach:
1. udzielenia pomocy finansowej gminie Połaniec w kwocie 80 tys. zł, na realizację zadania: ,,Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym wraz z przydomowymi pompowniami ścieków, doprowadzenie do nich energii elektrycznej na terenie miasta i gminy Połaniec”,
2. udzielenia pomocy finansowej gminie Łubnice w kwocie 4 tys. 242 zł na ,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”,
3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata: 2017-2027,
4. zmian w budżecie na 2017 rok.
    Wszystkie projekty przyjęto jednogłośnie. Ostatni punkt programu obrad dotyczył sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami, które zostało przyjęte bez dyskusji.

                            Tekst i foto: Jan Mazanka

sesja 47

Posiedzenie, w którym uczestniczyli wszyscy radni powiatu staszowskiego, otworzył i prowadził przewodniczący Rady Damian Sierant.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png