W trakcie realizacji projektu „Dobry start – lepsza przyszłość”

Utworzono: środa, 13, wrzesień 2017

belka fundusze europ woj sw unia europ

Włączanie społeczne i walka z ubóstwem oraz rozwój wysokiej jakości usług społecznych, to główny kierunek realizacji przez Powiat Staszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, projektu pn. „Dobry start – lepsza przyszłość”. Projekt, realizowany w okresie od lutego 2017 r. do grudnia 2018 r., jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020.

    Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz ze sprzężonymi schorzeniami, rodziny zastępcze i ich wychowankowie, a także kandydaci na rodziców zastępczych. W marcu br., podczas inauguracji w Starostwie staszowskim 2017r., uczestników projektu powitał  starosta Michał Skotnicki.  Założenia oraz cele projektu „Dobry start – lepsza przyszłość”, przedstawiła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Ogórek. Dotychczas, podczas półrocznego okresu realizacji projektu zostało zrealizowane już wiele działań. M.in., zostało utworzone dwupokojowe mieszkanie treningowe, w którym osoby niepełnosprawne, pod opieką trenerów, psychologa i informatyka, uczą się samodzielnie mieszkać. Podczas treningów prowadzona jest nauka: prania, przygotowywania posiłków, obsługi sprzętu gospodarstwa domowego, sprzątania, dbania o higienę osobistą i zdrowie, nauka obsługi komputera, a także zagospodarowania czasu wolnego. W trakcie pobytu w mieszkaniu treningowym uczestnicy mają również możliwość poprawy kondycji fizycznej. Korzystają ze wspólnych spacerów, zewnętrznej siłowni, uprawiają Nordic Walking, grają w badmintona.
    W ramach kontaktów społecznych, uczestnicy zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji publicznych np. Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, banku, poczty, bibliotek, zakładów fryzjerskich oraz kawiarni. W ramach realizacji treningów, w kompleksie klasztornym w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach w miesiącu czerwcu br., odbyło się spotkanie uczestników projektu, opiekunów i rodziców, którego celem było kształtowanie nawyków grzecznościowych, utrwalanie zasad obowiązujących przy stole, zwiększenie samodzielności oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. W trakcie pobytu w Pustelni wszyscy uczestnicy  zwiedzali pokamedulski kompleks klasztorny, a następnie wspólnie grillowali. Dla rodzin zastępczych w ramach projektu zapewniono wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz poprzez wsparcie rodzin zastępczych i ich wychowanków. Dla rodziców przeprowadzono 5-dniowe wyjazdowe warsztaty psychologiczne i pedagogiczne dot. wspierania umiejętności i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia odbyły się w Kompleksie Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym „Marzenie” w Zakopanem.
Dla rodziców zastępczych prowadzone jest indywidualne i grupowe wsparcie, które realizuje psycholog. Spotkania mają na celu  dzielenie się problemami i doświadczeniami w wychowywaniu dzieci w rodzinie zastępczej oraz radzenia sobie z występującymi problemami wychowawczymi, a także przygotowanie rodziny do lepszego rozumienia dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi i rozwiązywania kryzysów. Ponadto w ramach projektu rodzinom zastępczym i ich wychowankom oraz osobom niepełnosprawnym, zapewniono nieodpłatne poradnictwo psychologiczne i konsultacje prawne.

                    Tekst i foto: Zbigniew Uss-Wąsowicz

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png